№ 1 (2021): Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР.

					##issue.viewIssueIdentification##

У  збірнику  представлені  результати  досліджень  кінематики,  динаміки,  напружено-деформованого  стану  елементів сучасних  машин, а також методи, моделі та системи їх автоматизованого проектування. Публікуються статті, що стосуються розробки  систем  автоматизованого  проектування,  застосування  математичного  моделювання  в  техніці,   впровадження інформаційних технологій і розробки програмного забезпечення.

Для  науковців,  викладачів  вищої  школи,  аспірантів,  студентів  і  фахівців  у  галузі  автоматизованого  проектування механічних систем

Опубліковано: 2021-12-30

Весь випуск

Статті