Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Машинознавство та САПР», відображають результати досліджень в машинобудуванні, енергетиці, інформаційних технологіях і системах управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій. Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2079-0775

Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК №3657 від24,12,2009

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Google Академія

.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...