НАПРЯМКИ ТА ЕТАПИ ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБОДЕТАНДЕРНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Автор(и)

  • Микола А. Ткачук доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4174-8213
  • Максим Новіков ПрАТ «ТУРБОГАЗ», заступник Голови Правління, головний інженер, м. Харків, Ukraine
  • Микола М. Ткачук доктор технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник кафедри «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4753-4267
  • Андрій Грабовський доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», провідний науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6116-0572
  • Гліб Паккі ПрАТ «ТУРБОГАЗ», начальник розрахунково-конструкторського відділу, м. Харків, Ukraine
  • Ганнa Ткачук Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0435-1847
  • Сергій Подрєза доктор економічних наук, «Український центр сертифікації та експертизи авіаційної техніки», голова ради директорів, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2396-9570
  • Роман Деревянкін Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут, cтудент гр. МІТ-220м, м Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2023.2.11

Анотація

Робота містить опис інтегрованого підходу до проєктно-технологічного забезпечення підвищених характеристик турбодетандерних електростанцій. Аналіз сучасного стану розроблення турбодетандерних електростанцій дав підстави установити, що натепер традиційні підходи значною мірою вичерпали можливості підвищення їх технічних характеристик. Більш того, складається ситуація, коли для забезпечення підвищення таких характеристик потрібне залучення не ізольованих проєктних чи технологічних, а сумісних проєктно-технологічних заходів. Для реалізації такого підходу застосовано метод узагальненого параметричного моделювання. При цьому за рахунок об’єднання проєктних і технологічних параметрів розширюється параметричний простір, у якому здійснюється пошук раціональних технічних рішень турбодетандерних електростанцій. Саме завдяки такому розширенню параметричного простору удається підвищити ефективність кінцевого рішення. Таке рішення неможливо досягнути тільки за рахунок проєктних чи тільки технологічних заходів. Розроблений підхід реалізовано у вигляді послідовності розв’язаних етапів. По-перше, це дослідження робочих процесів газодинаміки, тепломасопереносу та енергогенерування у турбодетандерних електростанціях. По-друге, це оптимізація технологічних операцій зміцнення елементів цих установок. По-трете, це розроблення реальних зразків турбодетандерних електростанцій із підвищеними технічними характеристиками. У цілому зазначені етапи, які здійснюються взаємоузгоджено на основі розробленого узагальненого параметричного підходу, дали можливість на 25 – 40 % підвищити довговічність елементів турбодетандерних електростанцій та забезпечити ККД за детандером на рівні 86 %.

Ключові слова: турбодетандерна електростанція; турбоустановка; дискретно-континуальне зміцнення, узагальнений параметр, проєктно-технологічне забезпечення; технічна характеристика

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-18