ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ САПР ПРИ ПОБУДОВІ КРЕСЛЕНИКІВ ДЕТАЛЕЙ ВІДПОВІДНО ВИМОГАМ ЧИННИХ СТАНДАРТІВ

Автор(и)

  • Євген Іванов кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), доцент, Харківський Національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки; м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9011-7269

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2023.2.06

Анотація

У роботі запропоновано метод удосконалення побудови параметричних тривимірних моделей деталей та виконання креслеників для вирішення проблем відповідності вимогам діючих стандартів, зокрема, зображення розрізів деталей на кресленнях у пакеті Autodesk Inventor. Для рішення цієї проблеми було запропоновано використання додаткового параметричного тривимірного пустотілого елемента, який використовує геометричну інформацію тонких стінок, вушок тощо та прив’язується до січної площини. Використовуючи функціонал пакету Autodesk Inventor будується параметричний тривимірний пустотілий елемент, який уздовж січної площини має розмір, пропорційний і порівнянний з розміром тонких стінок, вушок тощо, відрізняючись нескінченно малою величиною. Розмір параметричного тривимірного пустотілого елемента перпендикулярно напрямку січної площини навпаки непорівнянний з розміром тонких стінок, вушок тощо. Для зручності використання пустотілого тривимірного елемента, пропонується розміщувати його таким чином, щоб січна площина являла собою площину симетрії для нього. Таке положення полегшує використання пустотілого тривимірного елемента при зображенні тонких стінок, вушок тощо на ортогональних проєкціях згідно з вимогами діючих стандартів. Щоб при цьому виконувались вимоги чинних стандартів в аксонометричних проекціях, січну площину зміщаємо відносно осі симетрії за пустотілий елемент тонких стінок, вушок тощо, які потрапляють у розріз. Так як ширина пустотілого елемента була задана як нескінченно мала величина, то при зміщенні січної площини відносно осі симетрії за пустотілий елемент стінок, вушок тощо, їх штрихують. За даних умов, виконуючи аксонометричну проекцію з поздовжнім розрізом, отримуємо мінімальну похибку розташування січної площини відносно осі симетрії деталі. Умови побудови елемента (елементів) дозволяють приховати його при необхідності. Побудова додаткового тривимірного пустотілого елемента (елементів) не вимагає знання вбудованої мови програмування VBA і використання інструментів iLogic.

Ключові слова: умовності та спрощення зображень, проекційні види, аксонометрія, параметрична пустотіла область, набір інструментів, пакет Autodesk Inventor

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-18