РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ГОЛОГРАФІЧНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ

Автор(и)

 • Микола А. Ткачук доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»; м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4174-8213
 • Марія Саверська Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9271-9586
 • Андрій Грабовський доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», провідний науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6116-0572
 • Микола М. Ткачук доктор технічних наук, старший дослідник, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", провідний науковий співробітник кафедри інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин імені О.О. Морозова; м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4753-4267
 • Сергій Куценко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»; м. Харків, Ukraine
 • Ганнa Ткачук кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник кафедри «Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин ім. О. О. Морозова», м. Харків, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0435-1847
 • Ілля Клочков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант (PhD Student) кафедри теорії і систем автоматизованого проєктування механізмів і машин; м. Харків, Ukraine
 • Наталія Пінчук кандидат фізико-математичних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник кафедри «Матеріалознавство», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0954-2266
 • Ольга Кохановська Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», провідний інженер, кафедра «Теорія і системи автоматизованого проєктування механізмів та машин»; м. Харків, Ukraine
 • Юлія Жадан кандидат економічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», молодший науковий співробітник, кафедра «Теорія і системи автоматизованого проєктування механізмів та машин»; м. Харків, Ukraine
 • Світлана Марусенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проєктування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1340-5491
 • Ірина Храмцова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», науковий співробітник, кафедра «Теорія і системи автоматизованого проєктування механізмів і машин»; м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9506-790X
 • Людмила Бондаренко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», провідний інженер кафедри «Теорія і системи автоматизованого проєктування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1340-5491
 • Ганна Цимбал Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», провідний інженер кафедри «Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин ім. О. О. Морозова», м. Харків, Ukraine
 • Єгор Александров Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», студент каф. «Теорія і системи автоматизованого проєктування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine
 • Ігор Сопрунов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант кафедри «Теорія і системи автоматизованого проєктування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2023.1.10

Анотація

У роботі описані розрахунково-експериментальні дослідження напружено-деформованого стану елементів технологічних систем. На прикладі переналагоджувальних верстатних пристосувань лещатного типу визначено розподіл переміщень окремих поверхонь. У ході експериментальних досліджень нормальні переміщення визначаються з картини смуг на голограмі. Компоненти вектора переміщень у площині досліджуваних поверхонь визначаються шляхом сканування спекл-інтерферограм. Отримані розподіли компонент переміщень порівнювались із розподілами, які визначені методом скінченних елементів. Підтверджено задовільну збіжність результатів чисельних та експериментальних досліджень. Побудовані розрахункові моделі можуть бути використані для подальших досліджень поведінки корпусів пристосувань лещатного типу при дії комплексу навантажень. Перевагою розробленого варіанту розрахунково-експериментального методу дослідження напружено-деформованого стану є його пряма орієнтація на верифікацію розрахункової моделі. Базовими є результати експериментальних досліджень у вигляді картин інтерференційних смуг. Ці картини описують розподіл полів переміщень точок поверхонь досліджуваних тіл. Із цією картиною, яка отримана на натурному об’єкті, порівнюються картини полів переміщень, які отримані у ході розрахунків із застосуванням методу скінченних елементів. Чисельно розраховані картини видозмінюються залежно від крайових умов, які застосовуються, а також від характеристик скінченно-елементних моделей, які будуються. Для визначення адекватних крайових умов та прийнятних варіантів скінченно-елементних моделей мінімізується функціонал невідповідності полів розподілів переміщень, отриманих, з одного боку, чисельно, а з іншого – експериментально. Така побудова алгоритму верифікації розрахункових моделей продемонструвала свою працездатність та ефективність.

Ключові слова: напружено-деформований стан; технологічна система; верстатне пристосування; метод скінченних елементів; контактна взаємодія

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-22