КАРТИНИ ТЕЧІЇ ГАЗУ У ВИСОКОНАПІРНОМУ ВІДЦЕНТРОВОМУ КОМПРЕСОРІ

Автор(и)

  • Андрій Роговий доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри гідравлічних машин ім. Г.Ф. Проскури, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6057-4845
  • Андрій Азаров аспірант кафедри гідравлічних машин ім. Г.Ф. Проскури, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7119-715X
  • Єгор Овчаров головний конструктор КБ двигунобудування, ДП «Завод ім. В.О. Малишева»; м. Харків, Ukraine
  • Олександр Шудрик провідний технолог проектно-технологічного відділу, ТОВ «Регіон»; м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0991-2498
  • Павло Толстий Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», студент кафедри гідравлічних машин ім. Г.Ф. Проскури, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2023.1.09

Анотація

Розвиток тривимірного моделювання та аналізу течії на основі розв’язання рівнянь Нав’є-Стокса осереднених за Рейнольдсом,  дає можливість більш якісно визначити характеристики та параметри течії, але потребує значно більших витрат часу на розрахунок та доведення або верифікацію використаних математичних моделей з метою отримання мінімальних помилок розрахунку. Метою роботи є визначення картин течії газу у високонапірному відцентровому компресорі на основі числових методів розрахунку течії та порівняння інтегральних характеристик роботи з експериментальними даними. Підтверджено адекватність використаної математичної моделі зі зміщенням витратної характеристики на 0,3 кг/с. Тим не менш, максимальне неспівпадіння визначення співвідношення повних тисків дорівнює 8 % у зоні оптимальних значень витрат зі зміщенням за витратою. Максимальна помилка визначення ККД – 9 %. У зоні оптимальних значень за умови зміщення витратної характеристики помилка розрахунку ККД не перевищує 2 %. В розрахунку відбувається зривання характеристики компресора раніше за менших витрат, що приводить до значної помилки розрахунку у цій зоні. Розподіл тисків вздовж лопатей робочого колеса та дифузора показав шляхи оптимізації форми лопаті для збільшення ефективності роботи компресора: відбувається перехрещення ліній розподілів для оптимального режиму лопаті ротора; лопать спліттера працює в нормальному режимі, але можна покращити розподіл за рахунок покращення форми лопаті в початковій дільниці; перехрещення ліній розподілу тиску для оптимального режиму показує на недостатньо якісну роботу дифузора, що може бути покращено за рахунок зміни форми лопаті. Для більш якісного математичного опису картин течії в компресорі доцільно використовувати SST-модель турбулентності та більшу кількість елементів. Числовим шляхом побудовано характеристики компресора та визначено інтегральні параметри роботи.

Ключові слова: високонапірний відцентровий компресор, числовий розрахунок, математичне моделювання, характеристики, адекватність

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07