ЧИСЕЛЬНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ МАКЕТУ БРОНЕКОРПУСУ ЛЕГКОБРОНЬОВАНОЇ МАШИНИ

Автор(и)

  • Andrii Malakеi державне підприємство «Завод імені В.О. Малишева», заступник генерального директора з якості, м. Харків, Ukraine
  • Andrey Andrey Grabovskiy кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», м. Харків, Ukraine
  • Ganna Tkachuk кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра «Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин ім. О. О. Морозова», м. Харків, Ukraine
  • Nabokov Nabokov аспірант, «Харківський політехнічний інститут», кафедра «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»; м. Харків, Ukraine
  • Mykola Tkachuk доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»; м. Харків, Ukraine
  • Oleg Loznyi cтудент гр. МІТ87Б(ТМ), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут; м Харків, Ukraine
  • Oleksii Holtvianytsia cтудент гр. МІТ87Б(ТМ), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут; м Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2020.1.07

Ключові слова:

бронекорпус, легкоброньована машина, власна частота коливань, власна форма коливань, імпульсне збудження, метод скінченних елементів, макет, розрахунково-експериментальний метод

Анотація

Для побудови чисельної моделі динамічних процесів у бронекорпусі легкоброньованої машини досліджено макет його верхньої проекції. Паралельно здійснено його чисельне та експериментальне дослідження. Визначено власні частоти і власні форми коливань макету. Також визначено його реакцію на імпульсне збудження. На цій основі установлено параметри скінченно-елементної моделі, які забезпечують задовільну точність чисельного моделювання динамічного напружено-деформованого стану макета та натурного зразка бронекорпуса легкоброньованої машини.

Посилання

Павловський І. В., Чепков І. Б., Борохвостов В. К., Борохвостов І. В. , Рябець О.М. Науково-методичні підходи до аналізу воєнно-технічних і техніко-економічних аспектів життєвого циклу зразків озброєння та військової техніки. Наука і оборона. 2017. №.

С. 43–51. 2. Давидовський Л. С., Бісик С. П. Визначення напрямів підвищення захищеності бойових броньованих машин на основі аналізу бойових уражень. ЦНДІ ОВТ ЗСУ / ЦНДІ ОВТ ЗС України. К. : ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2018. Вип. 1 (68). С. 45–54.

Ткачук М. А., Литвиненко О. В., Хлань О. В. [та ін.] Стратегічні питання наукового супроводу проектно-технологічно-виробничого забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин. Проблеми координації воєнно-технічної та обороннопромислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки: V міжн. наук.-практ. конф. 11–12 жовтня 2017 р. Тези доп. Київ : ДНУ УкрІНТЕІ, 2017. С. 203–204.

Чепков І. Б., Г. О. Бойко, Васьковський М. І. Деякі питання стану, основних напрямків й тенденцій розвитку танків. Озброєння та військова техніка. 2014. Т. 4. №. 4. С. 11–15.

Feickert, Andrew. Infantry Brigade Combat Team (IBCT) mobility, reconnaissance, and firepower programs. Washington, DC: Congressional Research Service, 2017. 30 р.

Грубель М. Г., Крайник Л. В., Хоменко В. П. Дослідження конструктивних особливостей та тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин типу MRAP. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 1. С. 7–19.

Крайник Л. В., Грубель М. Г., Яльницький О. Д. Аналіз розвитку сучасних бойових колісних машин. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 1 (49). С. 126–131.

Бісик С.П. Підхід до оцінки протимінної стійкості корпусів бойових броньованих машин з урахуванням зварних з’єднань. Наука і техніка Повітряних Сил ЗС України. Харків : ХНУПС ім. Кожедуба, 2017. Вип. 3 (28). С. 121–127.

Макалей, А.Н. К вопросу о моделировании движения боевых колесных машин / Макалей А.Н., Гриценко Г.Д., Бруль С.Т., Воронцов С.Н. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2006. № 3. С. 101 –116

Ткачук Н.А., Рикунов О.Н., Танченко А.Ю., Малакей А.Н., Мазур А.Н., Мазур И.В., Набоков А.В. Влияние массово-инерционных характеристик боевого модуля, бронекорпуса и подвески на динамические процессы при осуществлении стрельбы. Механіка та машинобудування. Харків, НТУ «ХПІ», 2014. № 1. С. 83–91.

Танченко А.Ю. Влияние толщины панелей на спектр собственных частот колебаний корпусов транспортных средств специального назначения. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків : НТУ "ХПІ", 2013. № 23 (996). С. 138–145.

Бруль С. Т., Ткачук Н. А., Васильев А. Ю. Моделирование физико-механических процессов в корпусах легкобронированных машин: подходы, модели, эффекты. Механіка машинобудування. 2011. №1. С. 66–73.

Chakraverty S., Laxmi Behera Free vibration of rectangular nanoplates using Rayleigh–Ritz method. Physica. E 56. 2014. Р. 357–363

Haichao Li , Fuzhen Pang, Xuhong Miao, Yuhui Li Jacobi–Ritz method for free vibration analysis of uniform and stepped circular cylindrical shells with arbitrary boundary conditions: A unified formulation. Computers & Mathematics with Applications. 2019, vol. 77, iss. 2, рр. 427–440.

Haichao Lia, Fuzhen Panga, Xuhong Miaoa, Yuan Dua, Hongye Tian A semi-analytical method for vibration analysis of stepped doubly-curved shells of revolution with arbitrary boundary conditions. Thin-Walled Structures. 2018. no. 129, рр. 125–144.

Kyeong-HoonJeong, Myung-JoJhung Free vibration analysis of partially perforated circular plates. Procedia Engineering. 2017, vol. 199, рр. 182 –187.

Dongyan Shia, Tao Liua, Qingshan Wangb, Qi Lan Vibration analysis of arbitrary straight-sided quadrilateral plates using a simple first-order shear deformation theory. Results in Physics. 2018, no.11, рр. 201–211.

Peter S., Schreyer F., Leine R. I. A method for numerical and experimental nonlinear modal analysis of nonsmooth systems. Mechanical Systems and Signal Processing. 2019. Vol 120. P. 793–807.

Honarpardaz M., Tarkian M., Ölvander J., Feng X. Experimental verification of design automation methods for robotic finger. Robotics and Autonomous Systems. 2017. Vol. 94. P. 89-101.

Zieliński T. G., Chevillotte F., Deckers E. Sound absorption of plates with micro-slits backed with air cavities: Analytical estimations, numerical calculations and experimental validations. Applied Acoustics. 2019. Vol. 146. P. 261–279.

Ткачук М.А., Хлань О.В., Шейко О.І., Малакей А.М.,…, Ткачук Г.В. Разработка математического аппарата для решения задач расчетно-экспериментального исследования элементов механических систем. Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Харьков: НТУ «ХПИ». 2017. №12(1234). С. 110–131.

Грабовський А.В., Ткачук М.А., Бондаренко М.., …, Шевченко А.В. Розрахунково-експериментальні дослідження динамічних характеристик моделі макету броне корпусу. Вестник Нацио-нального технического университета «Харьковский политехнический институт». Харьков: НТУ «ХПИ». 2019. №7(1332). С. 47–54.

Zienkiewicz O., Taylor R., Zhu J.Z. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. 7th Edition. Butterworth-Heinemann, 2013. 756 р.

##submission.downloads##