DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2020.1.05

АДАПТАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПОВІТРЯМ ДВИГУНА ОСНОВНИХ ТАНКІВ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Yuriy Dovgopol, Andrey Kadyljak, Sergіy Stepanov, Mihaylo Matsyk

Анотація


Проведено аналіз наявного парку танків для визначення проблем та загальних технологій обслуговування повітроочисників двигунів. На основі використання статистичного методу, методу основного масиву та дослідження технологій обслуговування повітроочисників мийними засобами технічного призначення, запропоновані основні напрямки їх використання при сервісному обслуговуванні повітроочисників. Створено підґрунтя та надані рекомендації щодо проектування та застосування новітніх технологій для оптимізації сервісного обслуговування двигунів танків


Ключові слова


танк; якість; сервісне обслуговування; повітроочисник системи живлення двигуна повітрям; сучасна промислова база; оптимізація; миючі засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Ob’ekt 447A (437A). Tehnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii. Kniga 2.M: Voenizdat, 1985. 742 р.

Tank T-72A. Tehnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii. Kniga 2.Ch.1, 2. M: Voenizdat, 1989.

Ob’Ekt 219. Tehnіchniy opis ta іnstruktsіya z ekspluatatsіyi. Kniga 2. M., Voenizdat, 1979.

Seredenko M.M., Kuzmenko R.V., Horev R.V., Kizlo L.M. Analiz form i sposobiv zastosuvannya Suhoputnih viysk v suchasnih umovah, yaki vplivayut na rozvitok OVT, zasobi tehnichnogo zabezpechennya, pidgotovki tehnichnih spetsialistiv. Viyskovo-tehnichniy zbirnik. Lviv, NASV, 2017, no. 16.

Morozov O. O., Berchenko I. E. Metodika rozmischennya tsentriv z obslugovuvannya ta remontu ozbroennya i viyskovoyi tehniki. Zbirnik naukovih prats Natsionalnoyi akademiyi Natsionalnoyi gvardiyi Ukrayini. 2015, vol. 2, pp. 92–96.

Gulyaev A. V., Zubarev O. V., Kanischev V. V., Kolodyazhniy V. B. Pidvischennya efektivnosti funktsionuvannya sistemi TO ta remontu ozbroennya ta viyskovoyi tehniki. Ozbroennya ta viyskova tehnika. 2016, no. 2, pp. 43–48.

Dovgopol Yu.I., Dolgov R.V., Kadilyak A.T., Stepanov S.S., Chorniy M.V. Napryamki pidvischennya efektivnosti TO sistemi TO sistemi zhivlennya dviguna povitryam osnovnih zrazkiv tankIv (T-64BV,T-64BM). Viyskovo-tehnichniy zbirnik. Lviv, NASV, 2018, pp.44–51.

Ukaz Prezidenta Ukrayini N 240/2016 «Pro rishennya Radi natsionalnoyi bezpeki i oboroni Ukrayini vid 20 travnya 2016 roku «Pro Strategichniy oboronniy byuleten Ukrayini» vid 6 chervnya 2016 r. [Elektronniy resurs] / OfItsiyne Internet–predstavnitstvo Prezidenta Ukrayini. – Rezhim dostupu: http://www.president.gov.ua/documents/2402016–20137 (06.06.2016).

Pavlovskiy I. V. StrategIchniy oboronniy byuleten Ukrayini – pravova osnova reformuvannya Zbroynih Sil i vdoskonalennya viyskovo-tehnichnoyi politiki Ukrayini (perebig vikonannya, zavdannya na maybutne, trudnoschi). Nauka i oborona. Kyiv, NUOU, 2018, no. 2.

Brovchenko Yu. KontseptsIya reformuvannya ta rozvitku oboronno-promislovogo kompleksu Ukraini Kontseptsiya derzhavnoyi tsilovoyi programi-2021. Matersali shostoYi mizhnarodnoyi konferentsiyi, Kyiv, Tsentr Razumkova, 2017.

Chuprina M.O., Balashuk N.M. Napryamki udoskonalennya materialno-tehnichnogo zabezpechennya diyalnosti pidpriemstv v umovah resursnih obmezhen. Zbirnik naukovih prats «Suchasni pidhodi do upravlinnya pidpriemstvom». Kyiv: KPI, 2017, pp. 113–122.

Popovich D. Tak bude tank. Koli v Ukraini z’yavitsya ozbroennya maybutnogo. Fokus. https://focus.ua/technologies/399775/

Rudomskiy R. ModernIzovaniy T-84: Yake druge zhittya otrimaE prototip «Oplota» [Elektronniy re-surs]//https://www.depo.ua/ukr/war/modernizovaniy-t-84

Chepkov I. B., , Borohvostov V. K., Ryabets O. M., Borohvostov I. V. Tehnichne pereosnaschennya Zbroynih Sil Ukraini: mozhlivi varianti y orientovna vartist. Nauka i oborona. 2015, no. 1.

Alyohin S. A., Gritsyuk A. V., Krayushkin I. A. i dr. Sovremennyie dizelnyie dvigateli razrabotki KP «Kharkovskoe konstruktorskoe byuro po dvigatelestroeniyu». Dvigateli vnutrennego sgoraniya. 2006, no. 1, pp. 4–8. [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/645

Analitika: Bronetehnika Ukrainyi: itogi, potentsial, perspektivyi…[Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: https://old.flot2017.com/posts/new/bronetehnika_ukrainy_itogi_potencial_perspektivy

Prezentatsiya spetsialnyih dizeley HKBD (3TD, 6TD) [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.lj-top.ru/post/andrei_bt/667022

Klimov V.F., Mihaylov V.V., Kudrevatyih D.N., Shipulin A.A. Modulnyiy metod proektirovaniya sistem ochistki vozduha dlya ob’ektov bronirovannoy tehniki. Integrirovannyie tehnologii i energosberezhenie. 2013, no. 1, pp. 18–21.

Klimov V.F. Mageramov L.K.-A., Mihaylov V.V., Shipulin A.A.K voprosu vyibora ezhektora sistemyi ochistki vozduha tankov s dvuhtaktnyimi dvigatelyami [Tekst]: Integrirovannyie tehnologii i energosberezhenie. Kharkov: NTU «KhPI», 2014, no. 3.

Borisyuk M.D., Klimov V.F., Anipko O.B., Mageramov L.K.-A., Kolbasov A.N., Kudrevatyih D.N. Vyisokoeffektivnaya sistema ochistki vozduha dlya voennyih gusenichnyih mashin [Tekst]. Integrirovannyie tehnologii i energosberezhenie. Kharkov: NTU «KhPI», 2008, no. 2.

Tank T-80B. Ob’ekt 219. Pamyatka ekipazhu po ekspluatatsii. [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.google.com/search

Tehopisanie i instruktsiya po ekspluatatsii Izdelie 478B (tank T-80UD). TO i IE. 2 chast [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: sergbukarevua.wixsite.com/voenlit/single-post/...

Baranov Yu.E., Butenko E.V., Vinogradov V.S. i dr. Parkovoe oborudovanie bronetankovogo vooruzheniya i avtomobilnoy tehniki. Posobie. K. 1, 2. M.: Voenizdat, 1989. 379 p.

Masterskaya tehnicheskogo obsluzhivaniya MTO-A-80. Tehnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii. M. Voenizdat, 1985. 189 p.

Voloshina S.V., Kozlova V.V. Stan I perspektivi rozvitku rinku sintetichnih miynih zasobIv v Ukraini. Ekonomіka ta suspіlstvo. 2017, no. 10, pp. 222–225.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Объект 447А (437А). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга 2.М: Воениздат, 1985. 742 с.

2.     Танк Т-72А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга 2.Ч.1, 2. М: Воениздат, 1989.

3.     Об’єкт 219. Технічний опис та інструкція з експлуатації. Книга2. М., Воениздат, 1979.

4.     Середенко М.М., Кузьменко Р.В., Хорєв Р.В., Кізло Л.М. Аналіз форм і способів застосування Сухопутних військ в сучасних умовах, які впливають на розвиток ОВТ, засоби технічного забезпечення, підготовки технічних спеціалістів. Військово-технічний збірник. Львів, НАСВ, 2017. № 16.

5.     Морозов О. О., Берченко І. Є. Методика розміщення центрів з обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки.  Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2015. Вип. 2.  С. 92–96.

6.  Гуляєв А. В., Зубарєв О. В., Каніщев В. В., Колодяжний В. Б. Підвищення ефективності функціонування системи ТО та ремонту озброєння та військової техніки.  Озброєння та військова техніка. 2016. № 2. С. 43–48.

7.     Довгопол Ю.І., Долгов Р.В., Кадиляк А.Т., Степанов С.С., Чорний М.В. Напрямки підвищення ефективності ТО системи ТО системи живлення двигуна повітрям основних зразків танків (Т-64БВ,Т-64БМ). Військово-технічний збірник. Львів, НАСВ, 2018.  С.44–51.

8.     Указ Президента України №240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс] / Офіційне інтернет–представництво Президента України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2402016–20137 (06.06.2016).

9.     Павловский І. В. Стратегічний оборонний бюлетень України – правова основа реформування Збройних Сил і вдосконалення військово-технічної політики України (перебіг виконання, завдання на майбутнє, труднощі). Наука і оборона. Київ, НУОУ, 2018. № 2.

10. Бровченко Ю. Концепція реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України (Концепція державної цільової програми-2021) Матеріали шостої міжнародної конференції, Київ, Центр Разумкова,  2017.

11. Чупріна М.О., Балашук Н.М. Напрямки удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємств в умовах ресурсних обмежень. Збірник наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством». Київ:  КПІ,  2017, С. 113–122.

12. Попович Д. Так буде танк. Коли в Україні з’явиться озброєння майбутнього. Фокус. https://focus.ua/technologies/399775/

13. Рудомский Р. Модернізований Т-84: Яке друге життя отримає прототип "Оплота" [Електронний ресурс]//https://www.depo.ua/ukr/war/modernizovaniy-t-84

14. Чепков І. Б., , Борохвостов В. К., Рябець О. М., Борохвостов І. В. Технічне переоснащення Збройних Сил України: можливі варіанти й орієнтовна вартість. Наука і оборона. 2015. № 1.

15. Алёхин С. А.,  Грицюк А. В., Краюшкин И. А. и др. Современные дизельные двигатели разработки КП "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению". Двигатели внутреннего сгорания.  2006.  № 1.  С. 4–8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/645

16. Аналітика: Бронетехника Украины: итоги, потенциал, перспективы…[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   https://old.flot2017.com/posts/new/bronetehnika_ukrainy_itogi_potencial_perspektivy

17. Презентация специальных дизелей ХКБД (3ТД, 6ТД) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lj-top.ru/post/andrei_bt/667022

18. Климов В.Ф., Михайлов В.В., Кудреватых Д.Н., Шипулин А.А. Модульный метод проектирования систем очистки воздуха для объектов бронированной техники. Интегрированные технологии и энергосбережение. 2013. № 1. С. 18–21.

19. Климов В.Ф. Магерамов Л.К.-А., Михайлов В.В., Шипулин А.А.К вопросу выбора эжектора системы очистки воздуха танков с двухтактными двигателями [Текст]: Интегрированные технологии и энергосбережение. Харьков: НТУ "ХПИ", 2014.  №3.

 20. Борисюк М.Д., Климов В.Ф., Анипко О.Б., Магерамов Л.К.-А., Колбасов А.Н., Кудреватых Д.Н. Высокоэффективная система очистки воздуха для военных гусеничных машин [Текст]. Интегрированные технологии и энергосбережение. Харьков: НТУ "ХПИ", 2008. № 2.

21. Танк Т-80Б. Объект 219. Памятка экипажу по эксплуатации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.google.com/search

22. Техописание и инструкция по эксплуатации  Изделие 478Б (танк Т-80УД). ТО и ИЭ. 2 часть [Электронный ресурс]. – Режим доступа: sergbukarevua.wixsite.com/voenlit/single-post/...

23. Баранов Ю.Е., Бутенко Э.В., Виноградов В.С. и др. Парковое оборудование бронетанкового вооружения и автомобильной техники. Пособие. К. 1, 2. М.: Воениздат, 1989.  379с.

24. Мастерская технического обслуживания МТО-А-80. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М. Воениздат, 1985. 189 с.

25. Волошина С.В., Козлова В.В. Стан і перспективи розвитку ринку синтетичних мийних засобів в Україні. Економіка та суспільство.  2017. № 10. С. 222–225.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».