ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНИХ ДЕТАЛЕЙ

Автор(и)

  • Oleksandr Krakhmalyov кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри «Зварювання», Ukraine
  • Olena Zinchenko кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»,, Ukraine
  • Volodimir Krasnokytskiy кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри «Автомобіле– і тракторобудування», м. Харків, Ukraine
  • Leonid Razarenov кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри будівельних та дорожніх машин ім. А. М. Холодова, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2020.1.06

Ключові слова:

прогресивна технологія, ливарне виробництво, лиття за газифікованими моделями, спрейне лиття, безмодельне лиття

Анотація

Авторами представлені результати розгляду прогресивних технологій ливарного виробництва складних деталей. У машинобудуванні близько 50 % маси машин та механізмів складають виливки, у верстатобудуванні – біля 80 %. Це пояснюється рядом переваг ливарного виробництва порівняно з іншими способами отримання заготовок або готових виробів. Литтям отримують заготовки як простої, так і дуже складної форми з внутрішніми порожнинами, які неможливо або дуже важко отримати іншими способами. Деякі спеціальні способи лиття дозволяють отримати виливки з високою чистотою поверхні та точністю за розмірами, що зменшує або зовсім виключає їх наступну механічну обробку. Спеціальні способи лиття дозволяють частково, а іноді й повністю відмовитись від використання формовочних та стрижневих сумішей, провести комплексну механізацію та автоматизацію усього процесу. У ливарному виробництві прогресивними є такі технологічні процеси: лиття в оболонкові форми та по виплавлюваних моделях в умовах вакууму, що запобігає окисленню металу; лиття монокристалічних робочих деталей з жароміцних сплавів методом вакуумного всмоктування; лиття за газифікованими моделями; спрейне лиття; безмодельне лиття.

Посилання

Pupan L.I., Kononenko V.I. Perspekty`vnыe texnology`y` polu-cheny`ya y` obrabotky` matery`alov [Prospective technologies of materials receipt and processing: textbook. manual]. Kharkov: NTU "KhPI", 2008. 261 p.

Bazrov B.M. Osnovы texnology`y` mashy`nostroeny`ya [Fun-damentals of technology engineering]: a textbook for universi-ties. M.: Mechanical Engineering, 2005. 736 p.

Doroshenko V.S., Berdyev K. Kh. Izgotovlenie liteynyih modeley iz penopolistirola. Stanochnyiy park [Production of foundry models from polystyrene foam. Machine park]. St. Pe-tersburg. 2010, no. 6, pp. 120.

Dzhugan O.A., Ovchinnikov O.V., Olshanets'kyi V. Y. Ady`ty`vni texnologiyi i mozhly`vosti yix zastosuvannya v su-chasny`x umovax (oglyad). Novi materialy` i texnologiyi v metalurgiyi ta mashy`nobuduvanni. 2014, no. 2, pp. 96-101.

Dovbysh V.M., Zabednov P.V., Zlenko M.A. Additivnyie tehnologii i izdeliya iz metalla. Bibliotechka liteyschika. 2014, no. 9, pp. 14–71.

Obolentsev F.D. Tochnost i kachestvo poverhnosti otlivok. M.: Mashgiz, 1962. 152 p.

Tochnost otlivok / Pod red. B. B. Gulyaeva.M.: Mashgiz, 1960. 205 p.

Tochnost otlivok i effektivnost liteynogo proizvodstva / Pod red. L. L. Yatsenko. L.: Mashgiz, 1981. 278 p.

Verxovlyuk A. M., Narivs`ky`j A. V., Mogy`latenko V. G. Tex-nologiyi oderzhannya metaliv ta splaviv dlya ly`varnogo vy`robny`cztva : navch. posibny`k / Za red. akademika NAN Ukrayiny` V. L. Najdeka. K. : Vy`davny`chy`j dim «Vinichen-ko», 2016. 224 p.

Sigova V. I. Sy`stema texnologij : navchal`ny`j posibny`k. Su-my` : Vy`d-vo SumDU, 2008. 209 p.

Pererva V. O., Pshenorlins`ky`j P. M. Doslidzhennya mozh-ly`vosti vy`kory`stannya ady`ty`vny`x texnologij v ly`varnomu vy`robny`cztvi detalej skladnoyi formy`. Mizhnarodna naukovo-prakty`chna konferenciya «Lyudy`na i Kosmos». 2017, iss. 19, pp. 380.

Boytsov A. G. Innovatsionnyie tehnologii proizvodstva izde-liy raketno-kosmicheskoy tehniki. M., 2015. 382 p.

Pro derzhavne regulyuvannya diyal`nosti u sferi transfertu texnologij : Zakon Ukrayiny` vid 14.09.2006 r. No. 143-V// Vidom. Verxov. Rady` Ukrayiny`. 2006. No. 45.

Shulyak V. S. Lite po gazifitsiruemyim modelyam. SPb. : NPO «Professional», 2007. 380 p.

Burovsky M.I., Doroshenko V.S. Exothermic heating of over-flows in the process of casting by gasified models. Bulletin of the Vinnitsa Polytechnic Institute. 2017, no. 3, pp. 98-103.

Rud` V. D., Bozhko T. Ye. Porivnyannya sposobiv obrobky` pory`sty`x specheny`x materialiv. Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». Seriya «Opty`mizaciya vy`robny`chy`x procesiv i texnichny`j kontrol` u mashy`nobuduvanni ta pry`ladobuduvanni». 2012, no. 746, pp. 224-227.

Ladyizhskiy B. N. Liteynoe proizvodstvo. M. : Mashinostroe-nie, 1953. 207 p.

Zlenko M. A., Popovich A. A., Mutyilina I. N. Additivnyie tehnologii v mashinostroenii. Sankt-Peterburg : Izdatels-tvo politehnicheskogo universiteta, 2013. 221 p.

Haranzhevskiy E. V., Ipatov A. G. Struktura i topografiya poverhnostnyih sloyov, poluchennyih lazernyim vyisokoskorost-nyim spekaniem poroshkov Fe-C-Ni, Fe-C-Cu. Vestnik Udmur-tskogo Universiteta. Fizika. Himiya. 2010, no. 1, pp. 76-85.

Doroshenko S. P. Ly`varne vy`robny`cztvo: Vstup do spe-cial`nosti. K. : Vy`shha shkola, 1987. 182 p.

##submission.downloads##