DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.2.02

ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ, ЯКІ ВИГОТОВЛЕНІ З ЛИТИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ МІДІ

Oleksandr Krakhmalyov, Olena Zinchenko, Galina Krotenko

Анотація


Робота присвячена термодинамічним дослідженням відносної міцності паяних з’єднань при низьких температурах. Встановлено, що при наявності електроліту паяне з’єднання схильне до руйнування від реакції окислення, як по основному металу, так і по припою. З метою збільшення терміну експлуатації паяних з’єднань необхідно після закінчення процесу паяння деталей ретельно видаляти залишки флюсів. Термодинамічні розрахунки доводять відносну міцність паяних з'єднань при негативних температурах. Складність проблеми міцності паяних з'єднань пояснюється наявністю комплексу фізико–механічних, хімічних і конструктивно–технологічних факторів, що відповідають за формування паяних з'єднань і їх умов експлуатації. За будь–якою позитивною температурою ізобарний потенціал має від'ємне значення. Якщо рівновага хімічної реакції зміщена вліво і має негативний знак, то вона активно протікає. Чим далі у ряду електрохімічної активності перебувають один від одного основний метал (або метали) і компоненти припою, тим активніше протікають процеси та окислення.


Ключові слова


технология пайки, припой, электролит, паяное соединение, прочность, изобарный потенциал, температура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ivanova I. I., Krylova N. A., Evlash S. I. Dispersnotverdejushhie poroshkovye bronzy dlja jelektrodov kontaktnoj svarki [Dispersion hardening powder bronze for resistance welding electrodes]. Elektricheskie kontakty i elektrody. Kiev, IPM NAN Ukrainy Publ., 2014, pp. 97–101.

Shalunov E. P., Smirnov V. M. Nanokompozicionnye materialy na osnove poroshkovoj medi dlja jelektrodov tochechnoj kontaktnoj cvarki ocinkovannyh stalej [Nanocomposite materials based on powdered copper for electrodes of spot contact welding of galvanized steels]. Elektricheskie kontakty i elektrody. Kiev, IPM NAN Ukrainy Publ., 2016, pp. 3 –12.

Vekly`ch A. M., Fesenko S. O., Kryachko L. O., Borecz`ky`j V. F., Kleshy`ch M. M., Golovkova M. Ye. Osobly`vosti elektrodugovogo rozryadu mizh kompozy`tny`my` elektrodamy` Cu–C [Features of electric arc discharge between Cu-C composite electrodes]. Elektricheskie kontakty i elektrody. Kiev, IPM NAN Ukrainy Publ., 2016, pp. 36–60.

Ganyeyev T. R. Osobly`vosti dy`fuzijnoyi vzayemodiyi midi ta molibdenu pid chas zvaryuvannya ty`skom [Features of copper and molybdenum diffusion during pressure welding]. Texnichni nauky` ta texnologiyi. Chernig. nath. technol. un-t. 2015, no 2 (2), pp. 55–61.

Vlasova O. V., Bagljuk G. A. Issledovanie uslovij spekanija mehanoaktivirovannyh poroshkov na osnove medi [Study of sintering conditions for mechanically activated copper-based powders]. Elektricheskie kontakty i elektrody. Kiev, IPM NAN Ukrainy Publ., 2014, pp. 90–96.

Radchenko O. K., Get`man O. I., Radchenko L. O., Icenko A. I., Kry`-vosheya V.O. Porivnyal`ny`j analiz vlasty`vostej poroshkiv splaviv Cu–S ta Cu – P pichnogo sy`ntezu [Comparative analysis of the properties of alloys of Cu-S and Cu - P fusion syntheses]. Suchasni problemy` fizy`chnogo materialoznavstva. Ky`yiv, IPM im. I.M. Francevy`cha NAN Ukrayiny`. 2014, no. 23, pp. 208–214.

Smirjagin A. P. Promyshlennye cvetnye metally i splavy [Industrial non-ferrous metals and alloys]. Moscow, Metallurgija Publ., 1976. 373 p.

Gorshkov I. E. Lit'e slitkov cvetnyh metallov i splavov [Casting ingots of non-ferrous metals and alloys]. Moscow, Metallurgizdat Publ., 1952. 416 p.

Mal'cev M. V. Metallografija cvetnyh metallov i splavov [Metallography of non-ferrous metals and alloys]. Moscow, Metallurgija Publ., 1976. 125 p.

Hristenko V. V., Kirievskij B. A. O vzaimnoj rastvorimosti i obrazovanii oblasti nesmeshivanija metallov v zhidkom sostojanii [On mutual solubility and the formation of the region of metal mixing in the liquid state]. Metall i lit'e Ukrainy. 1999, no. 1–2, pp. 12–15.

Hristenko V. V., Kirievskij B. A. Raschet parametrov uravnenij ravnovesija mezhdu zhidkimi fazami v sistemah s oblast'ju nesmeshivaemosti v zhidkom sostojanii [Calculation of parameters of equilibrium equations between liquid phases in systems with a region of immiscibility in a liquid state]. Processy lit'ja. 2000, no. 1, pp. 3–9.

Bredihin V. N., Manjak N. A., Kaftanenko A. Ja. Med' vtorichnaja [Secondary copper]. Donetsk, DonNTU Publ., 2006. 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.      Иванова И. И., Крылова Н. А., Евлаш С. И. Дисперснотвердеющие порошковые бронзы для электродов контактной сварки. Электрические контакты и электроды. Киев: ИПМ НАН Украины. 2014.  С. 97–101.

2.      Шалунов Е. П., Смирнов В. М. Нанокомпозиционные материалы на основе порошковой меди для электродов точечной контактной cварки оцинкованных сталей. Электрические контакты и электроды. Киев: ИПМ НАН Украины. 2016. С. 3–12.

3.      Веклич А. М., Фесенко С. О., Крячко Л. О., Борецький В. Ф., Клешич М. М., Головкова М. Є. Особливості електродугового розряду між композитними електродами Cu–C. Электрические контакты и электроды. К.: ИПМ НАН України. 2016. С. 36–60.

4.      Ганєєв Т. Р. Особливості дифузійної взаємодії міді та молібдену під час зварювання тиском. Технічні науки та технології: науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2015. № 2 (2).  С. 55–61.

5.      Власова О. В., Баглюк Г. А. Исследование условий спекания механоактивированных порошков на основе меди. Электрические контакты и электроды. Киев: ИПМ НАН Украины. 2014.  С. 90–96.

6.      Радченко О. К.Гетьман О. І., Радченко Л. О., Іценко А. І., Кривошея В.О. Порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu–S та Cu–P пічного синтезу. Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства. Київ: ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України. 2014. № 23. C. 208–214.

7.      Смирягин А. П. Промышленные цветные металлы и сплавы. М.: Металлургия, 1976. 373 с.

8.      Горшков И. Е. Литье слитков цветных металлов и сплавов. М.: Металлургиздат, 1952. 416 с.

9.      Мальцев М. В. Металлография цветных металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1976. 125 с.

10.    Христенко В. В., Кириевский Б. А. О взаимной растворимости и образовании области несмешивания металлов в жидком состоянии. Металл и литье Украины. 1999. № 1 – 2. С. 12–15.

11.    Христенко В. В., Кириевский Б. А.  Расчет параметров уравнений равновесия между жидкими фазами в системах с областью несмешиваемости в жидком состоянии. Процессы литья. 2000. № 1. С. 3–9.

12.    Бредихин В. Н., Маняк Н. А., Кафтаненко А. Я. Медь вторичная. Донецк: ДонНТУ. 2006.  416 с.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».