DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.1.06

АНАЛІЗ І ВИБІР МЕТОДІВ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ УТОМИ, ПОВЗУЧОСТІ І ПРОГНОЗУВАННЯ ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ ПОРШНІВ ШВИДКОХІДНИХ ФОРСОВАНИХ ДИЗЕЛІВ

Mykola Prokopenko, Olena Zinchenko

Анотація


Робота присвячена  аналізу та вибору методів опису процесів утоми, повзучості та прогнозування тривалої міцності поршнів швидкохідних форсованих дизелів на початкових стадіях проектування. Проаналізовані існуючі методи опису процесу втоми деталей камери згоряння швидкохідного дизеля з точки зори ефективності їх використання, особливо на початкових стадіях проектування. Також розглянуто методи для опису процесу повзучості в матеріалі деталей камери згоряння швидкохідного двигуна. Запропоновано метод оцінки накопичених пошкоджень у матеріалі поршня в умовах дії низькочастотної циклічної повзучості. Наведено методику прогнозування тривалої міцності кромки камери згоряння поршня з урахуванням моделі експлуатації швидкохідного дизеля, яка враховує спільний вплив низькочастотної втоми і повзучості на процес накопичення пошкоджень. Доведено, що для прогнозування довговічності в області малоцикловой втоми доцільно використовувати деформаційні критерії втомної міцності.

Ключові слова


температурний стан; граничні умови; швидкохідний дизель; камера згоряння; коефіцієнт теплопровідності; поршень; тривала міцність

Повний текст:

PDF

Посилання


Sistemy avtomatizirovannogo proektirovaniya izdelij i tehnologicheskih processov v mashinostroenii. Leningrad: Mashinostroenie, 1986. 319 p.

Iserkis Yu.E., Miroshnikov V.V. Sistemnoe proektirovanie dvigatelej vnutrennego sgoraniya. Leningrad: Mashinostroenie, 1981. 255 p.

Koval I.A., Vahtel V.Yu., Didenko A.M. Uskorennye ispytaniya dvigatelej. Traktory i selhozmashiny. 1974. Nо 12. Pp. 3-5.

Study of the steady and transient temperature fields and heat flow in the combustion chamber components of a medium speed diesel engine using finite element analyses / Rakoponlos, Mavroponlos // Int. J. Energy Res. 1996. Nо 5. Pp. 437-464.

Winship Michael, Morgan William J. Piston design. 1993. Nо 101. Pp. 43-47.

Bents Henry W., Whitacre Sohu Piston for 90s. Automot. Eng. 1992. Nо 8. Pp. 13-16.

Chajnov N.D., Zarenbin V.G., Ivashenko N.A. Teplomehanicheskaya napryazhennost detalej dvigatelya. - Moscow: Mashinostroenie, 1975. 147 p.

Lazarev E.A., Ivashenko N.A., Perlov M.L. Osobennosti teplovogo i napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya porshnej traktornogo dizelya. Dvigatelestroenie. 1988. Nо 7. Pp. 3-5.

Lazarev E.A., Ivashenko N.A., Perlov M.L. i dr. Teplovoe i napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie porshnya dizelya 4ChN14,5/20,5 pri razlichnoj orientacii poperechnogo secheniya polosti ohlazhdeniya. Dvigatelestroenie. 1989. Nо 12. Pp. 40-42.

Shehovcov A.F. Metod raschetnoj ocenki termoustalostnoj prochnosti porshnej DVS. Dvigatelestroenie. 1979. Nо 11. Pp. 15-19.

Donchenko A.S., Morganyuk V.S., Averchenko E.A. i dr. Raschet napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya porshnya traktornogo dizelya pri ciklicheskom napryazhenii. Problemy prochnosti. 1983. Nо 3. Pp. 39-44.

Py`l`ov V.O. Avtomaty`zovane proektuvannya porshniv shvy`dkoxidny`x dy`zelivz zadany`m rivnem try`valoyi micznosti Kharkiv: Vy`davny`chy`j centr NTU “KhPI”, 2001. 330 p.

Abramchuk F.I., Gutarevy`ch Yu.F., Dolganov K.Ye., Ty`mchenko I.I. Avtomobil`ni dvy`guny`.. Pidruchny`k. 3-tye vy`dannya. Kyiv: Aristej, 2006. 476 p.

Glinkin S.A. Goc A.N. Ivanchenko A.B. Jeksperimental'noe issledovanie razvitija treshhin v porshne traktornogo dizelja. Sovremennye naukoemkie tehnologii. 2009. No 10. Pp. 26-30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Системы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов в машиностроении. Л.: Машиностроение, 1986. 319с.
 2. Исеркис Ю.Э., Мирошников В.В. Системное проектирование двигателей внутреннего сгорания.  Л.: Машиностроение, 1981.  255с.
 3. Коваль И.А., Вахтель В.Ю., Диденко А.М. Ускоренные испытания двигателей. Тракторы и сельхозмашины. 1974.  №12. С.3-5.
 4. Rakoponlos, Mavroponlos Study of the steady and transient temperature fields and heat flow in the combustion chamber components of a medium speed diesel engine using finite element analyses. Int. J. Energy Res.  1996.  Nо 5.  P. 437-464.
 5. Winship Michael, Morgan William J. Piston design. 1993.  101. P.43-47.
 6. Bents Henry W., Whitacre Sohu Piston for 90s. Automot. Eng.  1992.  Nо 8.  P.13-16.
 7. Чайнов Н.Д., Заренбин В.Г., Иващенко Н.А. Тепломеханическая напряженность деталей двигателя. М.: Машиностроение, 1975.  147с.
 8. Лазарев Е.А., Иващенко Н.А., Перлов М.Л. Особенности теплового и напряженно-деформированного состояния поршней тракторного дизеля. Двигателестроение. 1988.  №7.  С.3-5.
 9. Лазарев Е.А., Иващенко Н.А., Перлов М.Л. и др. Тепловое и напряженно-деформированное состояние поршня дизеля 4ЧН14,5/20,5 при различной ориентации поперечного сечения полости охлаждения. Двигателестроение. 1989. №12. С.40-42.
 10. Шеховцов А.Ф. Метод расчетной оценки термоусталостной прочности поршней ДВС. Двигателестроение. 1979. №11. С.15-19
 11. Донченко А.С., Морганюк В.С., Аверченко Е.А. и др. Расчет напряженно-деформированного состояния поршня тракторного дизеля при циклическом напряжении. Проблемы прочности.  1983.  №3.  С.39-44.
 12. Пильов В.О. Автоматизоване проектування поршнів швидкохідних дизелівз заданим рівнем тривалої міцності  Харків: Видавничий центр НТУ “ХПІ”,  2001.  330с.
 13. Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. Автомобільні двигуни.. Підручник. 3-тє видання. Київ: Арістей, 2006.  476 с.
 14. Глинкин С.А. Гоц А.Н. Иванченко А.Б. Экспериментальное исследование развития трещин в поршне тракторного дизеля.  Современные наукоемкие технологии.  2009.  № 10.  С. 26-30
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».