DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.7.15

НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Mykola Tkachuk, Maryna Bondarenko, Roman Sheychenko, Oleksandr Shut, Yana Lisovol, Anton Zavorotnii, Anatoliy Nabokov

Анотація


Для визначення раціональних технічних рішень для інноваційних виробів, у складі яких є тонкостінні машинобудівні конструкції, запропоновано постадійний процес. Цей процес передбачає визначення структури і параметрів тонкостінних машинобудівних конструкцій, які задовольняють традиційним критеріям та обмеженням. Надалі здійснюється варіативний аналіз та будується функція відгуку, яка характеризує залежність техніко-економічних показників від варіювання певної групи параметрів. Після цього проектні параметри обираються із умови незначної зміни техніко-економічних показників при варіюванні проектних та економічних умов. Завдяки такій процедурі визначається технічне рішення та проектні параметри, які забезпечують задовільні техніко-економічні показники для визначеної області варіювання усіх обставин життєвого циклу виробу.


Ключові слова


тонкостінна машинобудівна конструкція, інноваційний виріб, конструктивні параметри, транспортер, метод скінченних елементів

Повний текст:

PDF

Посилання


Кіндрацький Б.І. Концепція і алгоритм багатокритеріального структурно-параметричного синтезу машинобудівних конструкцій. Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя. 2003. Том 8, № 1. С.73–82.

Симсон Э.А., Назаренко С.А., Прево И.Д. Методы анализа и оптимизации нагруженных элементов технологических систем. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ». 2014. № 42. С. 187–192

Neittaanmäki P., Repin S., Tuovinen T. Mathematical Modeling and Optimization of Complex Structures. Switzerland: Springer, 2016. 328 p. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-23564-6.

Zarchi M., Attaran B. Performance improvement of an active vibration absorber subsystem for an aircraft model using a bees algorithm based on multi-objective intelligent optimization. Engineering Optimization. 2017. Vol. 49, No. 11. P. 1905–1921.

Ashlock D. Evolutionary Computation for Modeling and Optimization. New York: Springer, 2010. 572 p.

Аверченков В.И., Казаков П.В. Эволюционное моделирование и его применение: монография. 2-е изд. М.: ФЛИНТА, 2011. 200 с.

Lagaros N.D., Papadrakakis M., Kokossalakis G., Lagaros N.D. Structural optimization using evolutionary algorithms. Computers and Structures. 2002. № 80. Р. 571–589.

Ghasemi M.R., Yousefi M. Reliability-based optimization of steel frame structures using modified genetic algorithm. Asian Journal of ivil Engineering. 2011. № 12. P. 449–475.

Magalhães-Mendes J., Greiner D. Evolutionary algorithms and metaheuristics in civil engineering and construction management. Switzerland: Springer. 2015.

Tkachuk M., Bondarenko M., Grabovskiy A., Vasiliev A., Sheychenko R., Graborov R., Posohov V., Lunyov E., Nabokov A. Thin-walled structures: analysis of the stressed-strained state and parameter validation. Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків: УДАЗТ. 2018. 1/7 (91). С. 18‒29

Гусев Ю. Б., Шейченко Р. И., Граборов Р.В., Бондаренко М. А., Танченко А. Ю., Ткачук Н. А., Набоков А. В., Лунев Е.О. Компьютерное моделирование в процессе обоснования технических решений при проектировании инновационных изделий. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ». 2017. № 5. С. 95–107.

Бондаренко М. О. Методи оптимізації із застосуванням поверхонь відгуку, адаптовані до розв’язання задач аналізу та синтезу конструктивних параметрів тонкостінних машинобудівних конструкцій. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ». 2016. № 42. С. 22–28.

Бондаренко М. О., Гречка І.П., Хованський С.О. Обґрунтування раціональних параметрів тонкостінних конструкцій у ході проектних досліджень. Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine: international scientific and practical conference. Wloclawek: «Baltija Publishing». 2018. C.149.

Ткачук М.А. Забезпечення міцності тонкостінних конструкцій із підвищеними технічними характеристиками / М.А. Ткачук, Р.І.Шейченко, М.О. Бондаренко, М.М. Ткачук, А.В. Грабовский, А.Ю. Танченко, В.В. Шеманська, О.Ю. Шуть // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ». 2019. № 7(1332). С. 95–105.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».