АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛІВ ДИНАМІКИ ТА МІЦНОСТІ БАГАТОКОМПОНЕНТ-НИХ МАШИНОБУДІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Автор(и)

  • Sergej Aleksandrovich Nazarenko кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», молодший науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механі-змів і машин»,, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8213-6590
  • Svitlana Ivanivna Marusenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», м. Харків, https://orcid.org/0000-0002-1340-5491
  • Olena Ivanivna Zinchenko кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2961-5861

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.7.10

Ключові слова:

аналіз чутливості, математичне моделювання, комп'ютерна механіка, життєвий цикл, машинобудівні конструкції, оптимізація.

Анотація

У роботі проведено огляд досліджень у області аналізу чутливості функціоналів динаміки та міцності машинобудівних конструкцій до варіювання параметрів проектування. Умовно методи аналізу чутливості можна розділити на скінченно-різницеве наближення градієнта; методи прямого диференціювання і методи введення спряжених змінних. Аналіз чутливості дозволяє ефективно побудувати поліпшену варіацію у системах оптимального автоматизованого і інтерактивного проектування машинобудівних конструкцій; виробляти оперативні оціночні розрахунки великого числа варіантів при коригуванні або ідентифікації їх математичних моделей, стохастичному аналізі характеристик у полі випадкових відхилень властивостей матеріалу і геометричних параметрів при вібродіагностиці і неруйнівному контролі, призначенні полів допусків при виготовленні. У процесі досліджень доцільно використовувати різні методи (або їх поєднання) з деякої доступної їх бази. Наведені приклади реалізованих прикладних інжинірингових розробок і проектування промислових виробів.

Посилання

Ткачук Н. А., Климов В.Ф., Хлань А. В., Шейко А.И., Малакей А. Н., Кохановский В.И., Грабовский А.В., Танченко А.Ю., Васильев А.Ю., Бондаренко М.А., Зарубина А.А., Набоков А. В. Компьютерный программно–аппаратный комплекс для анализа и синтеза моделей элементов объектов бронетанковой техники. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Машинознавство та САПР. 2017. № 12 (1234). С. 96–109.

Martins J.R.R.A., Hwang J. T. Review and unification of methods for computing derivatives of multidisciplinary computational models. AIAA journal. 2013. Vol. 51. №. 11. Р. 2582–2599.

NTU «KhPI» in the field of mathematical modeling in engineering. Bulletin of NTU «KhPI». Series: Mathematical modeling in engineering and technologies. 2015. № 18 (1127). Р. 14–19.

Iooss B. A., Lemaître P. Review on global sensitivity analysis methods. Uncertainty Management in Simulation–Optimization of Complex Systems. Springer US, 2015. P. 101–122.

Назаренко С. А., Симсон Э. А. Математические модели элементов машин при воздействии физических полей и внешней среды. Механіка та машинобудування. 2009. № 1. С. 69–77.

Allaire G. A review of adjoint methods for sensitivity analysis, uncertainty quantification and optimization in numerical codes. Ingénieurs de l'Automobile. 2015. Vol. 836. Р. 33–36.

Nazarenko S. A. Most important phases of development optimization of complex structure. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Dynamics and strength of machines. 2015. № 57 (1166). P. 87–90.

Benek J. A., Luckring J. M. Overview of the AVT–191 Project to Assess Sensitivity Analysis and Uncertainty Quantification Methods for Military Vehicle Design. AIAA Paper. 2017. № 1196.

Назаренко С. А. Математические модели мультифизичного анализа конструкций для CALS технологий. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. 2008. № 36. С. 125–132.

. Deng S., Suresh K. Multi–constrained topology optimization via the topological sensitivity. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2015. Vol. 51. №. 5. Р. 987–1001.

Симсон Э. А., Назаренко С. А., Трохман М. В. Методика анализа чувствительности вибрационных параметров механических систем. Восточно – европейский журнал передовых технологий. 2008. № 2/4. С. 44–47.

Веретельник Ю. В., Ткачук А.В., Кохановская О.В., Храмцова И.Я., Зарубина А.А., Кохановский В.И., Ткачук Н.А., Малакей А. Н., Набоков А. В., Головин А.M., Веретельник О.В. Компьютерное моделирование процессов и состояний сложных систем: обоснование параметров моделей расчетно–экспериментальным путем. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Машинознавство та САПР. 2017. № 12 (1234). С. 14–25.

U. B. Mehta Simulation Credibility. Advances in Verification, Validation, and Uncertainty Quantification. NASA/TP–2016–219422. JANNAF/GL—2016–0001. JDOC Abstract Number: 2016–0002. 2016. 530 p.

Ткачук Н. А., Хлань А.В., Шейко А.И., Малакей А.Н., Набоков А.В., Грабовский А.В., Танченко А.Ю., Васильев А.Ю., Ткачук А.В. Разработка математического аппарата для решения задач расчетно–экспериментального исследования элементов механических систем. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Машинознавство та САПР. 2017. № 12 (1234). С. 110–131.

Назаренко С. А. Анализ чувствительности конструкций при воздействии физических полей различной природы. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. 2006. № 32. С. 119–122.

А.Ю. Танченко, Литвиненко А.В., Чепурной А.Д., Костенко Ю.В., Ткачук Н.А. Метод прямого конечного возмущения численных моделей при исследовании динамических, жесткостных и прочностных характеристик тонкостенных элементов машиностроительных конструкций. Вестник Брянского государственного технического университета. 2014. № 4 (44). С. 114–124.

##submission.downloads##