АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСМІСІЇ ГУСЕНИЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА-ТЯГАЧА МТ-ЛБ ЗА МАСОЮ

Автор(и)

  • Oleksiy Vіktorovych Bondarenko Національний технічний університет "Харківський політехнічний ін-ститут", доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2693-5301
  • Oleksandr Vitalijovych Ustynenko Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", професор кафедри теорії і систем автоматизованого проекту-вання механізмів і машин, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6714-6122
  • Illia Evgenovych Klochkov аспірант (PhD Student), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", аспірант кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.7.04

Ключові слова:

оптимізація, багатоцільовий транспортер-тягач МТ-ЛБ, трансмісія, цільова функція, змінні проектування, обмеження на змінні проектування.

Анотація

Розв'язання задачі оптимізації трансмісії легкого багатоцільового гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ є перспективним напрямком досліджень, тому що дає змогу поліпшити масові характеристики машини, забезпечити навантажувальну здатність та довговічність трансмісії при модернізації. Побудовано систему обмежень, які накладаються на змінні проектування, та послідовність їхньої перевірки у порядку зростання орієнтовного обсягу обчислень, що дає змогу суттєво зменшити загальний час розрахунків. Розроблено прикладну методику та докладний алгоритм оптимального проектування трансмісії. Вони враховують конструктивні, технічні та технологічні особливості останньої, а також дають змогу підвищити точність розрахунків за рахунок керуванням похибками обчислень передавальних відношень та рівності міжосьових відстаней зачеплень коробки передач та додаткового редуктора трансмісії. Алгоритм містить наступні етапи: ввід вхідних даних; генерування зовнішньої ЛПτ-послідовності; перевірка відповідних обмежень; перевірка обмеження на міжосьові відстані; розрахунок для пробної точки передавальних відношень коробки передач; визначення граничних чисел зубців; генерування внутрішньої ЛПτ-послідовності; перевірка відповідних обмежень; пошук найкращого варіанта; збільшення точності розрахунків; уточнення параметрів; додаткові перевірочні розрахунки.

Біографії авторів

Oleksiy Vіktorovych Bondarenko, Національний технічний університет "Харківський політехнічний ін-ститут", доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Oleksandr Vitalijovych Ustynenko, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", професор кафедри теорії і систем автоматизованого проекту-вання механізмів і машин

кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), доцент, старший науковий співробітник

Посилання

МТ-ЛБ і його модифікації. Військова панорама. 11 грудня 2011. Режим доступу: http://wartime.org.ua/455-mt-lb-yogo-modifkacyi.html. Дата звернення : 12 лютого 2017.

Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: Пер. с англ. Москва, Мир, 1986. Т.1. 349 с.

Клочков І. Є., Устиненко О. В., Бондаренко О. В., Браславська Т. С. Побудова цільової функції оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Машинознавство та САПР. Харків, НТУ "ХПІ", 2018, № 7 (1283), c. 34–40.

Устиненко О. В., Бондаренко О. В., Клочков І. Є. Математична модель оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою. Механіка та машинобудування. 2018, №1, c. 156–167.

Бондаренко О. В., Устиненко О. В., Клочков І. Є. Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: система обмежень та послідовність їхньої перевірки. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Машинознавство та САПР. Харків, НТУ "ХПІ", 2018, № 25 (1301), c. 26–30.

Бондаренко О. В., Устиненко О. В. Оптимізації співвісних ступінчастих приводів машин по масогабаритним характеристикам на прикладі тривальних коробок передач. Вісник НТУ "ХПІ". Тематичний випуск "Машинознавство та САПР". Харків, НТУ "ХПІ", 2012, № 22, c. 16–27.

Бондаренко О. В. Cуміщення методів ЛПτ-пошуку та звуження околів при оптимізації тривальних коробок передач. Механіка та машинобудування. Харків, НТУ "ХПІ", 2010, № 1, c. 78–84

##submission.downloads##