ВИЗНАЧЕННЯ УДАРНОЇ В’ЯЗКОСТІ СТАЛІ WELDOX 460-E ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Serhii Bisyk начальник науково-дослідної лабораторії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ, Ukraine
  • Andriy Shirokov завідувач лабораторії Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренко НАН України, м. Київ;, Ukraine
  • Oleksiy Slyvinskyy доцент кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine
  • Oleg Aristarkxov ад’юнкт кафедри технічного забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ,

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.7.03

Ключові слова:

ударна в’язкість, швидкість деформації, моделювання, LS-DYNA

Анотація

Представлено результати чисельного моделювання ударного згину за Шарпі для сталі Weldox 460-E за допомогою програми LS-DYNA. Розрахунки проведено для двох широковживаних моделей поведінки матеріалів за умов динамічного навантаження: Джонсона-Кука і Купера-Саймондса. Оцінено можливість використання літературних коефіцієнтів для вищезазначених моделей без оптимізації під конкретний вид навантаження. Показано необхідність врахування швидкості деформації при розрахунках динамічних процесів. Проведено оцінку точності розрахункової моделі з використанням додаткових критеріїв руйнування, що дозволяють значно підвищити точність рішення.

 

Біографії авторів

Serhii Bisyk, начальник науково-дослідної лабораторії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Andriy Shirokov, завідувач лабораторії Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренко НАН України, м. Київ;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Oleksiy Slyvinskyy, доцент кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Bоrvik T., Hopperstad O.S., Dey S., Pizzinato E.V., Langseth M., Albertini C. Strength and ductility of Weldox 460 E steel at high strain rates, elevated temperatures and various stress triaxialities. Engineering fracture mechanics. 2005. no. 72. рр. 1071–1087.

Dey S., Bоrvik T., Hopperstad O.S., Leinum J.R., Langseth M. The effect of target strength on the perforation of steel plates using three different projectile nose shapes. International Journal of Impact Engineering. 2004. no. 30. P. 1005–1038.

Borvik T., Langseth M., Hopperstad O.S., Malo K.A. Perforation of 12mm thick steel plates by 20mm diameter projectiles with flat, hemispherical and conical noses. Part I: Experimental study. International Journal of Impact Engineering. 2002. no. 27. P. 19-35.

Borvik T., Hopperstad O.S., Berstad T., Langseth M. Perforation of 12mm thick steel plates by 20mm diameter projectiles with flat, hemispherical and conical noses. Part II: numerical simulations. International Journal of Impact Engineering. 2002. no. 27. P. 37-64.

Tanguy B., Besson J., Piques R., Pineau A. Ductile to brittle transition of an A508 steel characterized by Charpy impact test Part I: experimental results. Engineering fracture mechanics. 2005. no. 72. P. 49–72.

Tanguy B., Besson J., Piques R., Pineau A. Ductile to brittle transition of an A508 steel characterized by Charpy impact test Part II: modeling of the Charpy transition curve. Engineering fracture mechanics. 2005. no. 72. P. 413–434.

Ткачук Н.А., В.Ф. Климов, А. В. Хлань, А.И. Шейко, А. Н. Малакей, В.И. Кохановский, А.В. Грабовский, А.Ю. Танченко, А.Ю. Васильев, М.А. Бондаренко, А.А. Зарубина, А. В. Набоков Компьютерный программно-аппаратный комплекс для анализа и синтеза моделей элементов объектов бронетанковой техники. Вісник НТУ «Харківський Політехнічний Інститут». Харків: НТУ "ХПІ", 2017. № 12 (1234). С. 96–109.

8. Бісик С.П., І.Б.Чепков, В.А.Голуб, О.Ю.Ларін Дослідження вибухового навантаження V–подібної моделі днища бойової машини. Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ. К.: ЦНДІ ОВТ, 2012. Вип. 1 (22). С. 232-240.

Бондаренко М. О, Є. В. Пелешко, А. Ю. Васильєв, А. В. Грабовський, Р. В. Граборов, Ю. В. Веретельник, В. В. Посохов. Розрахунково-експериментальна верифікація динамічної моделі макета корпусу бронетранспоретера. Вісник НТУ «Харківський Політехнічний Інститут». Харків: НТУ «ХПІ», 2017. №32 (1254). С. 5–13.

Бісик С.П,. Л.С. Давидовський, В.Г. Корбач Методика дослідження ефективності енергопоглинаючого елемента. Технологические системы. 2016. №4(77). С. 103–112.

11. Давидовський Л.С., Бісик С.П., Корбач В.Г. Дослідження енергопоглинаючого елемента протимінного сидіння бойової броньованої машини. Озброєння та військова техніка. 2017. №1 (13). С. 24-33.

12. Бісик С.П. Аналіз пріоритетних напрямів вдосконалення протимінного захисту бойових броньованих машин. Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ. К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2011. Вип. 19(41). С. 77–81.

Бісик С.П., Чепков І.Б., Васьківський М.І., Давидовський Л.С., Корбач В.Г., Висоцький О.М., Захаревич Д.М. Теоретична оцінка протимінної стійкості багатоцільового тактичного автомобіля «Козак-2». Озброєння та військова техніка. 2016. №1 (9). С. 26–31.

Бісик С.П., В.А.Голуб, В.Г.Корбач Числове вирішення задачі ударно-хвильового навантаження пластини. Військово-технічний збірник. Львів: АСВ, 2011. № 2(5). С. 3-6.

Бісик С.П. Підхід до оцінки протимінної стійкості корпусів бойових броньованих машин з урахуванням зварних з’єднань. Наука і техніка Повітряних Сил ЗС України. Х. : ХНУПС ім. Кожедуба, 2017. Вип. 3(28). С. 121–127.

Бісик С. П., К.Б. Круковський-Сіневич, І.Б.Чепков, Л.О. Волгін, В.А.Голуб, О.Ю. Ларін Дослідження навантаження вибухом макетів днищ бойових машин. Механіка та машинобудування. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. № 2. С. 110–118.

Бісик С. П., І.Б.Чепков, В.А.Голуб, В.Г.Корбач Оцінка впливу способу кріплення протимінного екрана на протимінну стійкість бойових броньованих машин. Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2013. №1(33). С. 8-12.

Бісик С.П., Л.С. Давидовський, В.Р. Схабицький Критерії травмування організму людини при ударному та вибуховому навантаженнях. Системи озброєння і військова техніка. Х.: ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2015. №1(41). С. 153-159.

Бісик С.П., О.М. Купріненко, В.Г. Корбач. Оцінка протимінної стійкості легкої бойової колісної машини. Вісник НТУ «Харківський Політехнічний Інститут». – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. № 31 (1140). С. 11-20.

Бісик С.П., С.П. Бісик, Л.С. Давидовський Аналіз механогенезу травмування екіпажу бойових броньованих машин при підриві на мінно-вибухових пристроях. Військово-технічний збірник. Львів: НАСВ, 2015. № 13/2015. С. 34-40.

Бісик С.П. Дослідження конструкції захисного протимінного екрана. Військово-технічний збірник. – №12/2015. – Львів: АСВ, 2015. С. 110-117.

Кондряков Е. А. Численное моделирование ударных испытаний образцов шарпи в двухмерной и трехмерной постановке. Вісник НТУУ «КПІ». 2014. №2(71). C. 110–113.

23. ISO 14556. Steel Charpy V-Notch Pendulum Impact Test – Instrumented Test Method. 05.01.2005.

24. ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. Введ. 01.01.79.

Бісик С.П., Чернозубенко О.В., Схабицький В.Р., Сливінський О.А., Ханюков В.А. Числове моделювання пробиття гомогенної перешкоди ударниками з різною формою головної частини. Озброєння та військова техніка. 2017. № 2 (14). С. 17-22.

26. Бісик С.П., Чернозубенко О.В., Сливінський О.А., Схабицький В.Р. , Корбач В.Г. Порівняння ефективності підходів до числового моделювання пробиття ударником гомогенної перешкоди. Озброєння та військова техніка. 2017. №3 (15). С. 8-15.

Škrlec A. Estimating the Strain-Rate-Dependent Parameters of the Cowper-Symonds and Johnson-Cook Material Models using Taguchi Arrays. Journal of Mechanical Engineering. 2016. no. 62 (4). P. 220–230.

Криворучко Д.В., Залога В.А. Моделирование процессов резания методом конечных элементов: методологические основы: монографія. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 496 с.

Криворучко Д.В., Залога В.А., Корбач В.Г. Основи 3D-моделювання процесів механічної обробки методом скінченних елементів. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010. – 209 с.

30. LS-DYNA keyword user’s manual Version 970. Livermore: LSTC, 1998. 498 c.

##submission.downloads##