СИНТЕЗ ГЕОМЕТРІЇ РОБОЧОГО КАНАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІДРООБ’ЄМНОЇ ПЕРЕДАЧІ ТИПУ ГОП-900

Автор(и)

  • Dmytro Bibik Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3896-699X

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.7.02

Ключові слова:

напружено-деформований стан, метод скінченних елементів, радіальна гідрооб’ємна передача із кульковими поршнями, синтез, раціональна геометрія каналу, ККД

Анотація

Однією із основних нерухомих частин гідрооб'ємної передачі типу ГОП-900 є блок цапфових розподільників (БЦР). Робочі канали блоку сполучають порожнини гідронасоса і гідромотора передачі, через які циркулює рідина під тиском, передаючи потік потужності. Геометрія робочих каналів впливає не тільки на гідравлічний коефіцієнт корисної дії (ККД) гідропередачі, а також на жорсткість блоку, яка, в свою чергу, обумовлює вибір номінального значення зазорів та, відповідно, об’ємний та механічний ККД. У роботі здійснена спроба параметризації та синтезу раціональної форми робочого каналу БЦР. Жорсткість останнього визначається за результатами визначення напружено-деформованого стану БЦР методом скінченних елементів. Як критерій раціональності форми обрано максимальне значення загального ККД гідропередачі.

Посилання

Бибик Д.В. К вопросу о гидрообъемной механической трансмиссии / Д.В. Бибик // Інтегровані технології та енергозбереження. Харьков, 2008. № 2. С.67–71.

Борисюк М.Д., Бусяк Ю.М., Аврунин Г.А., Большаков А.К., Кабаненко И.В., Хавиль В.В. Новое поколение шарико-поршневых гидропередач. Промислова гідравліка і пневматика. 2003. № 1. С.66–70.

Теоретическое обоснование и выбор конструктивных параметров радиально-поршневых гидромашин, работающих в составе ГОМТ гусеничных машин и разработка системы автоматического управления движением гусеничных машин с ГОМТ / Научно-технический отчет по этапу №1 договора №7/99 от 01.10.1999 г. Харьков: НПО «Политехник», 2000. 242 с.

Самородов В.Б., А.В. Рогов, Н.С. Ярмак Математическое моделирование гидромеханических потерь и КПД в быстроходных гидрообъемных машинах с шаровыми поршнями. Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». 2002. №10. С. 165–172.

О.М. Бабаев, Л.Н. Игнатов, Е.С. Кисточкин и др. Объемные гидромеханические передачи: Расчет и конструирование / Под общ. ред. Е.С. Кисточкина. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1987. 256 с.

Ткачук Н.А., Гриценко Г.Д., Чепурной А.Д., Орлов Е.А., Ткачук Н.Н. Конечно-элементные модели элементов сложных механических систем: технология автоматизированной генерации и параметризованного описания. Механіка та машинобудування. 2006. № 1. С.57–79.

Бибик Д.В. Уточненная математическая модель потерь в радиальной гидрообъемной передаче с шариковыми поршнями. Інтегровані технології та енергозбереження – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. № 4. C. 22–27.

Бибик Д.В. Анализ потерь с учетом деформаций в радиальной гидрообъемной передаче с шариковыми поршнями. Вестник БГТУ им. Шухова. Белгород, 2014. № 3. C.72–75.

Бибик Д.В., Деркач О.И., Федоров В.А., Яловол И.В. Методика моделирования совместного деформирования деталей, соединенных посредством тел качения. Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». 2010, вып. 39. С. 11–16.

##submission.downloads##