DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.7.01

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ВЛАСНИХ ЧАСТОТ І ФОРМ КОЛИВАНЬ МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Evgeniy Ananin, Anastasiya Liashenko, Roman Protasov, Andrey Grabovskiy

Анотація


Розглянуто процес створення моделі прототипу арочного залізничного моста і розрахунок його власних частот і форм коливань і напружено-деформований стан на всіх етапах проектування. Для моделювання геометрії використовується програмний комплекс Аutodesk Іnventor, а для розрахунку скінченно-елементної моделі – Autodesk Nastran In-CAD та Autodesk Simulation Mechanical. На основі геометричних даних створено балкову модель моста для двох залізничних колій. За допомогою аналізу напружено-деформованого стану підібрано профілі для певних груп елементів конструкції в умовах рівного запасу міцності. Використовуючи параметри балкової моделі, побудовано поверхневу модель для більш точного аналізу напружено-деформованого стану, особливо в місцях з'єднань декількох профілів. Розрахунок власних частот і форм коливань здійснюється на кожному етапі модернізації (вдосконалення) геометричних параметрів моста для перевірки цілісності скінченно-елементної моделі. На завершення наведені власні частоти конструкції будуть використані при подальшому проектуванні залізничного полотна


Ключові слова


напружено-деформований стан, метод скінченних елементів, мостова конструкція, модель моста, напруження, навантаження, власні частоти, форми коливань, резонанс

Повний текст:

PDF

Посилання


Овчаренко В. А. Основи методу скінченних елементів і його застосування в інженерних розрахунках / Овчаренко В. А., Подлєсний С. В, Зінченко С. М: Навч. посіб. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 380 с.

Костюченко Т. Г. Расчет собственных частот и форм колебаний конструкций / Костюченко Т. Г, Игнатовская А. А.

T-FLEX / Aнализ. – Томск. – 2016. – 12 с.

ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.– Київ. – 2018. – 30 с.

ДБН В.2.3-22:2009. Мости та труби. Основні вимоги проектування. Наказ від 11.11.2009 № 484 – 73 с.

Хазанов М. Л. Аналіз НДС мостових конструкцій з використанням комп’ютерної вимірювальної системи / М. Л. Хазанов. – М, 2007.– 128с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».