DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.25.08

Впровадження сучасних засобів технічного діагностування буксових вузлів рухомого складу залізниць

Ivan Borzilov, Anna Kaluga

Анотація


Проведений аналіз робіт стосовно розробки та використання засобів технічного діагностування буксових вузлів рухомого складу залізниць в
процесі експлуатації та при виконанні планового ремонту. Показано, що подальший розвиток засобів технічної діагностики букс в процесі
експлуатації рухомого складу повинно відбуватися при прямому безперервному контролі температури шляхом інтеграції датчиків в найбільш інформативні зони букс, а про небезпечне нагрівання підшипників буде свідчити радіосигнал. При плановому ремонті рухомого складу, запропоновано комплекс вібродіагностики підшипників кочення, що визначає за одним вимірюванням технічний стан і прогнозування
залишкового ресурсу підшипників в буксових вузлах.


Ключові слова


буксовий вузол; діагностування; технічний стан; підшипники; рухомий склад; технічне обслуговування; експлуатація

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Borzilov I.D. Kompleksnaya razrabotka problemy effektivnogo

ispolzovaniya diagnostiki buks vagonov [Comprehensive development of the problem of efficient use of diagnostics of box cars]. Intercollegiate collection. scientific. tr. "Improving the organization of

repair of wagons and their maintenance". Gomel, BelIIHT Publ.,

, pp. .22–25.

Trestman E.E., Lozinsky S.N., Obraztsov V.L. Avtomatizaciya

kontrolya buksovyh uzlov v poezdah [Automation of control of axle

boxes in trains]. Moscow, Transport Publ., 1983. 352 p.

Borzilov I.D. Udoskonalennya tehnologiyi tehnichnogo obslugovuvannya ta remontu vagoniv zasobami tehnichnoyi diagnostiki [Improvement of technology of technical maintenance and repair of cars by

means of technical diagnostics]. Teaching. manual. Kharkov, UkrDazt

Publ., 2003. Ch. 1. 91 p.

Poddubnyak V.Y., Borzilov I.D., Petukhov V.M. Tehnologiya diagnostiki buks na hodu poezda s ispolzovaniem radiodatchikov [The

technology of diagnostics of boxes on the move of a train using radio sensors]. Zb. sciences. prac. Donetsk, 2006. Vol. 7. Pp. 58–61.

Regeda V.V., Petukhov V.M. Analiz metodov kontrolya buks gruzovyh vagonov na hodu poezda [Analysis of the methods of controlling the axle boxes of freight cars along the train]. Zb. sci. prats.

Kharkov, UkrDaST Publ., 2007. Vol. 84. P.3. Pp. 94–98.

Petukhov V.M. Buksovaya diagnosticheskaya stanciya [The book

diagnostic station]. Sb. scientific. works. Donetsk, DonIHT Publ.,

Vol. 13. Pp. 96–101.

Petukhov V.M. Trebovaniya k sisteme neposredstvennogo kontrolya

buksovyh uzlov s pomoshyu buksovyh diagnosticheskih stancij

(BDS) [Requirements to the system of direct control of the axle

boxes by means of the diagnostic diagnostic stations (BDS)]. Sb.

scientific. works. Donetsk, DonIHT Publ., 2008. Vol. 14. Pp. 60–63.

Ravlyuk V.G. Napryam doslidzhen z vibrodiagnostuvannya hodovoyi

chastini ruhomogo skladu [Straight dossier from the vibrodiagnostuvannya chodovoi part of the rukhomogo warehouse]. Zb. sciences.

prac. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2008. Vol. 46' 2008. Pp. 112–117.

C. Ytuarte. Railway Age, 2002, No 1. Pp. 37–39.

M. Schmeja. Glasers Annalen, 2002, 126 Tagungsband. Pp. 258–266


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Борзилов И.Д. Комплексная разработка проблемы эффективного
использования диагностики букс вагонов. Межвузовский сб. научн.
тр. "Совершенствование организации ремонта вагонов и их технического обслуживания". Гомель: БелИИЖТ, 1983. С. 22–25.
2. Трестман Е.Е., Лозинский С.Н., Образцов В.Л. Автоматизация
контроля буксовых узлов в поездах. М.: Транспорт, 1983. 352 с.
3. Борзилов І.Д. Удосконалення технології технічного обслуговування та ремонту вагонів засобами технічної діагностики:
Навч. посібник. Харків: УкрДАЗТ, 2003. Ч. 1. 91 с.
4. Поддубняк В.Й., Борзилов И.Д., Петухов В.М. Технология диагностики букс на ходу поезда с использованием радиодатчиков.
Зб. наук. праць. Донецьк: ДонІЗТ, 2006. Вип.№7. С. 58–61.
5. Регеда В.В., Петухов В.М. Анализ методов контроля букс грузовых вагонов на ходу поезда. Зб. наук.праць. Харків: УкрДАЗТ, 2007. Вип. 84. Ч.3. С. 94–98.
6. Петухов В.М. Буксовая диагностическая станция. Сб. научн. работ. Донецк: ДонИЖТ, 2008. Вып. № 13. С.96–101.
7. Петухов В.М. Требования к системе непосредственного контроля
буксовых узлов с помощью буксовых диагностических станций
(БДС). Сб. научн. работ. Донецк: ДонИЖТ, 2008. Вып. №14. С.60–63.
8. Равлюк В. Г. Напрям досліджень з вібродіагностування ходової
частини рухомого складу. Зб. наук. праць. Харків: НТУ "ХПІ",
2008. Вип. 46. С. 112–117.
9. C. Ytuarte. Railway Age. 2002, No. 1. Pp. 37–39.
10. M. Schmeja. Glasers Annalen, 2002, 126 Tagungsband. Pp. 258–266

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».