Приклад раціонального проектування зубчастого циліндричного двоступінчастого редуктору методом псевдовипадкового пошуку при багатьох критеріях

Автор(и)

  • Oleksiy Bondarenko
  • Oleksandr Ustynenko
  • Volodymyr Serykov

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.25.07

Ключові слова:

проектування, редуктор, критерії, цільова функція, раціональні параметри, алгоритм, ЛПτ-пошук, напруженість

Анотація

Стаття присвячена задачі раціонального проектування широко розповсюджених зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів при декількох критеріях. Розглядаються питання пошуку оптимально-раціональних геометричних параметрів, які задовольняють декільком критеріям якості. Усі складності компонування та взаємозв’язок параметрів унеможливлюють їх вибір без використання підходів математичної оптимізації. Використання відомого псевдо-випадкового методу ЛПτ-пошуку з авторською модифікацією дало змогу уникнути проблем пов’язаних з дискретністю та кількістю параметрів. Для розв’язання вказаної задачі було сформовано постановку задачі та вказані параметри проектування з обмеженнями, записані критерії та запропоновано підхід переходу від багатокритеріальної до однокритеріальної задачі. Підхід базується на аналізі пробних точок, що отримані при використанні ЛПτ-пошуку, та подальшій обробці отриманої інформації. Запропоновано підхід переходу від багатьох критеріїв до одного за допомогою введення проектувальником шкали важливості та призначення важливості кожного з критеріїв, і знаходження для кожної пробної точки відносного зміщення бажаного розв’язання, що й пропонується використовувати у якості об’єднуючого критерію. Проведено тестові числові експерименти.

Біографії авторів

Oleksiy Bondarenko

кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин; м. Харків, Україна;
тел.: (067) 189-97-00; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-2693-5301; e-mail: avbondko@gmail.com

Oleksandr Ustynenko

кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), доцент, старший науковий співробітник, Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", професор кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин; м. Харків, Україна; тел.: (057) 707-64-78; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6714-6122; e-mail: ustin1964@tmm-sapr.org

Volodymyr Serykov

кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), доцент, старший науковий співробітник, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", старший науковий співробітник кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин; м. Харків, Україна; тел.: (057) 707-64-78; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5295-3925;
e-mail: SerikovVI@tmm-sapr.org

Посилання

1. Sobol' I. M., Statnikov R. B. Vybor optimal'nyh parametrov v zadachah

so mnogimi kriterijami [The choice of optimal parameters in problems with many criteria]. Moscow, Drofa Publ., 2006. 175 p.

Bondarenko O. V., Ustynenko O. V. Optymizatsiyi spivvisnykh

stupinchastykh pryvodiv mashyn po masohabarytnym kharakterystykam na prykladi tryval'nykh korobok peredach [Optimization of

coaxial step machine drives the weight and size characteristics on

the example of three-shaft gearboxes]. Visnyk NTU "KhPI". Tematychnyj vypusk "Mashynoznavstvo ta SAPR" [Bulletin of the NTU

KhPI. Series: Engineering and CAD]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ.,

, no. 22, pp. 16–27.

Bondarenko O. V. Cumіshhennja metodіv LPτ-poshuku ta zvuzhennja

okolіv pri optimіzacії trival'nih korobok peredach [Concentration of

methods of LPT-search and narrowing of nodes during optimization of

gearboxes]. Mekhanika ta mashynobuduvannya [Mechanics and machine building]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2010, no. 1, pp. 78–84.

Bondarenko O. V., Ustynenko O. V., Serykov V. I. Racional'ne

proektuvannja zubchastyh cylindrychnyh dvostupinchastyh reduktoriv z urahuvannjam rivnja napruzhenosti zacheplen' [Rational

design of geared cylindrical two-stage gearboxes, taking into account the level of tension of engagement]. Visnyk Nacional'nogo

Politehnichnogo Universytetu "Harkivs'kyj Politehnichnyj Instytut":

zbirnyk naukovyh prac': tematychnyj vypusk "Problemy mehanichnogo pryvodu" [Bulletin of the NTU KhPI. Coll. of scientific papers.

Series: Problems of mechanical drive]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ.,

, no. 15, pp. 23–27.

Anohin A. M., Glotov V. A., Pavel'ev V. V., Cherkashin A. M. Metody opredelenija kojefficientov vazhnosti kriteriev [Methods for determining the importance of criteria]. Avtomatika i telemehanika

[Automation and telemechanics]. Moscow, Institut problem upravlenija Publ, 1997, no. 8, pp. 3–35.

##submission.downloads##