КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮТНОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ В CAD-СИСТЕМІ AUTODESK INVENTOR І АНАЛІЗ ЙОГО НДС В САЕ-МОДУЛІ NASTRAN IN CAD

Roman Protasov, Aleksandr Ustinenko, Sergej Andrienko, Ol'ga Konovalenko

Анотація


У статті розглянуті можливості програмного комплексу Autodesk Inventor при проектуванні зубчастих та ланцюгових передач, а також аналіз напружено-деформованого стану в програмному комплексі Nastran In-CAD. Наведена методика синтезу та аналізу прямозубої зубчастої та ланцюгової передачі з еволютним типом зачеплення, яка характеризується опукло-увігнутим контактом. Тестові розрахунки напружено-деформованого стану та контактного тиску показали збіжність результатів з аналітичними розрахунками. Використання програмного комплексу Autodesk Inventor з доповненням Nastran In-CAD дозволило пришвидшити дослідження нових еволютних передач

Ключові слова


еволютне зачеплення; зубчаста передача; ланцюгова передача; зуб; МСЕ; НДС; Autodesk Inventor; Nastran In-CAD

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Pavlov A. I. Sovremennaya teoriya zubhcatikh zaceplenijKharkov, KhNADU, 2005, 100 p.

Protasov R. V.Postroenie rabochikh profilej zub’ev evolutnikh peredach. / Protasov R. V., Ustinenko A. V. // Vestnik NTU KhPI . –Kharkov, 2010, no. 10. – Р. 124–128.

Andrienko S. V., Ustinenko A. V., Protasov R. V. Chislennoe reshenie zadachi sinteza profilja zuba zvezdochki cepnoj vtulochno-rolikovoj peredachi / Andrienko S. V., Ustinenko A. V., Protasov R. V. // Vіsnik NTU "KhPІ". Serіja: Problemy mehanіchnogo privodu. – Kharkiv: NTU "KhPІ", 2014. – no. 31 (1074). – Р. 10–15.

Protasov R. V. Formirovanie konechno-elementnoj modeli i analiz napryagenno-deformirovannogo sostoyaniya evolutnoj peredachi / Protasov R. V., Ustinenko A. V., Serikov V. I. // Vіsnik NTU "KhPІ". Serіja: Problemy mehanіchnogo privodu. – Kharkiv: NTU "KhPІ", 2014. – no. 31 (1074). – p. 140–144.

Ivanov M. N. Detali mashin. Uchebnik dlya vuzov / Ivanov M. N. Pod red. V. A. Fiogenova. –.Moscow: Vysh. shk., 2000. – 383 p.

Chernyavskij I. S. Ocenka napryagennosti i dolgovechnosti zubchatikh peredach traktora T-150K /Chernyavskij I. S., Ustinenko A. V.// Vestnik SevNTU. Zb. nauk prac. Serіja: Mekhanika, energetika, ekologiaya. – Sevastopol. – 2012. – p. 44–48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Павлов А. И. Современная теория зубчатых зацеплений / Павлов А. И. – Х. : ХНАДУ, 2005. – 100 с.
  2. Протасов Р. В. Построение рабочих профилей зубьев эволютных передач / Протасов Р. В., Устиненко А. В. // Вестник НТУ "ХПИ": Тем. вып. "Машиноведение и САПР". – Х.: НТУ "ХПИ", 2010. – № 19. – С. 124–128.
  3. Андриенко С. В. Численное решение задачи синтеза профиля зуба звездочки цепной втулочно-роликовой передачи / Андриенко С. В., Устиненко А .В., Протасов Р. В. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми механічного приводу. – Х.: НТУ "ХПІ", 2014. – № 31 (1074). – С. 11–15.
  4. Протасов Р. В. Формирование конечно-элементной модели и анализ напряженно-деформированного состояния эволютной передачи / Протасов Р. В., Устиненко А. В., Сериков В. И. // Вісник НТУ "ХПІ": Зб. наук. праць. Серія: Проблеми механічного приводу. – Х.: НТУ "ХПІ", 2014. – № 31 (1074). – С.140–144.
  5. Иванов М. Н. Детали машин. Учеб. для студентов вузов / Иванов М. Н. Под ред. В. А. Финогенова. – М.: Высш. шк., 2000. – 383с.
  6. Чернявский И. С. Оценка напряженности и долговечности зубчатых передач трансмиссии трактора Т-150К / Чернявский И. С., Устиненко А. В. // Вестник СевНТУ: Зб. наукових праць. Вип. 133/2012. Сер.: Механіка, енергетика, екологія. – Севастополь, 2012. – С. 44–48.
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».