ВНЕСОК ВЧЕНИХ ХАРКІВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ У РОЗВИТОК ОСВІТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. ПЕРШІ ВИДАТНІ ВЧЕНІ

Olena Zinchenko, Galina Krotenko

Анотація


Сьогодні ми пишаємося нашим Національним технічним університетом "ХПІ". Пишаємося завдяки тому, що перші професори нашого ВНЗ приділяли дуже велику увагу вищій технічній освіті: вони добре розуміли необхідність прикладних знань і практичної підготовки для майбутнього інженера і керівника. Вироблялася десятиліттями система читання потрібних лекційних курсів, яка мала на меті виховувати у студента прогресивне інженерне мислення. Пропонується дослідження внеску науковців Харківського технологічного інституту у розвиток освіти навчального закладу. Наведено імена перших найкращих викладачів та науковців з розглядом області їх досліджень. Славна історія нашого університету, його високий вітчизняний і міжнародний авторитет зросли завдяки закладеним у ньому ідей розвитку ВНЗ багатьох вчених і педагогів

Ключові слова


Харківський технологічний інститут; вища технічна освіта; директор інституту; значні діячі вітчизняної технічної освіти; викладачі інституту

Повний текст:

PDF

Посилання


Fakultet transportnogo mashinostroeniya natsionalnogo tehnicheskogo universiteta "Harkovskiy politehnicheskiy institut" (k 50-letiyu osnovaniya). Istoriya. Dostizheniya. Perspektivyi / red. kol.: V.V. Epifanov, D.O. Volontsevich, A.P. Marchenko i dr. – Harkov:Planeta-print, 2015. – 148 р.

Zernov D.S. K voprosu o vyisshem tehnicheskom obrazovanii / Zernov D.S. – SPb., 1898. –16 р.

Onoprienko V. I. Stanovlenie vyisshego tehnicheskogo obrazovaniya na Ukraine / V. I. Onoprienko, T. L. Scherban // AN USSR. Tsentr issled. nauchn.-tehn. potentsiala i istorii nauki. – Kiev: Nauk. dumka, 1990. – 140 р.

Ob agronomicheskom otdelenii Harkovskogo tehnologicheskogo instituta // Izv. Harkov. tehnol. in-ta. – 1907. – Ch. neofits. – Р. 1–16.

Otchet Harkovskogo tehnologicheskogo instituta za 1905 g. // Izv. Harkov. tehnol. in-ta. – 1907. – Р. 1–52.

Otchet o sostoyanii Harkovskogo tehnologicheskogo instituta za 1913 g. // Izv. Harkov. tehnol. in-ta. –1915. – Р. 1–92.

Ocherki istorii tehniki v Rossii: 1861-1917. – Moscow: Nauka, 1973. – 404 p.

Vorontsov O. Krupneyshiy uchenyiy-mukomol K.A.Zvoryikin | Vorontsov O. // Mukomolno-elevatornaya prom-st. – 1953. – No 2. – P. 26.

Kameneva V.A. Znachenie deyatelnosti P.P. Kopnyaeva v razvitii otechestvennoy elektrotehniki / Kameneva V.A. // Sbornik, posvyaschennyiy pamyati zasluzhennogo professora Pavla Petrovicha Kopnyaeva. – Kharkov: Obl. izd-vo, 1955. – P. 7 –40.

Dobrohotov N.N. A.F.Mevius – pervyiy professor metallurgii chuguna i stali na Ukraine / Dobrohotov N.N., Gnyip P.I. // Vopr. proizvodstva stali. – 1958. – No 3. – P. 191 –197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Факультет транспортного машиностроения национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (к 50-летию основания). История. Достижения. Перспективы / ред. кол.: В.В. Епифанов, Д.О. Волонцевич, А.П. Марченко и др. – Харьков: Планета-принт, 2015. – 148 с.
  2. Зернов Д.С.К вопросу о высшем техническом образовании / Зернов Д.С. – СПб., 1898. – 16 с.
  3. Оноприенко В. И.Становление высшего технического образования на Украине / В. И. Оноприенко, Т. Л. Щербань // АН УССР. Центр исслед. научн.-техн. потенциала и истории науки. – Киев: Наук. думка, 1990. – 140 с.
  4. Об агрономическомотделении Харьковского технологического института // Изв. Харьков. технол. ин-та. – 1907. – Ч. неофиц. – С. 1–16.
  5. Отчет Харьковского технологического института за 1905 г. // Изв. Харьков. технол. ин-та. – 1907. – С. 1–52.
  6. Отчет о состоянии Харьковского технологического института за 1913 г. // Изв. Харьков. технол. ин-та. – 1915. – С. 1–92.
  7. Очеркиистории техники в России: 1861–1917. – М.: Наука, 1973. – 404 с.
  8. Воронцов О.Крупнейший ученый-мукомол К.А.Зворыкин / Воронцов О.// Мукомольно-элеваторная пром-сть. – 1953. – №2. – С. 26.
  9. Каменева В.А.Значение деятельности П.П. Копняева в развитии отечественной электротехники / Каменева В.А.// Сб., посвященный памяти засл. проф. Павла Петровича Копняева. – Харьков: Обл. изд-во, 1955. – С. 7–40.
  10. Доброхотов Н.Н. А.Ф.Мевиус - первый профессор металлургии чугуна и стали на Украине / Доброхотов Н.Н., Гнып П.И.// Вопр. производства стали. – 1958. – Вып. 3. – С. 191–197.
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».