АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙНОЇ МІЦНОСТІ СКЛАДЕНИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ З БОЛТОВИМ З'ЄДНАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ

Oleksandr Atroshenko, Nataliia Skripchenko, Yuri Taran, Artem Falco, Yuriy Matvyyenko

Анотація


Стаття присвячена розробці підходів, методів і моделей для дослідження конструкційної міцності складених тонкостінних машинобудівних конструкцій з болтовим з'єднанням елементів. розв'язана задача аналізу напружено-деформованого стану (НДС) складених тонкостінних машинобудівних конструкцій з болтовим з'єднанням елементів, а також програмна реалізація і визначення закономірностей розподілу прогинів, зміщень і поздовжніх зусиль. в данній постановці ураховувались наступні важливі чинники: зазор у болтовому з'єднанні, сили тертя між контактуючими поверхнями, попереднє затягуванням болтових з'єднань, наявність полімерних матеріалів, а також урахування гофрованої форми застосованих панелей. На основі математичних моделей напружено-деформованого стану оболонкових, стрижневих та пластинчатих конструкцій розроблена математична модель, яка ураховує вплив поздовжніх сил і геометричної нелінійності в цілому на НДС складених тонкостінних конструкцій. Отримані результати розв'язання низки прикладних задач. Установленні закономірності зміни напружено-деформованого стану тонкостінних машинобудівних конструкцій при варіюванні проектно-технологічних параметрів

Ключові слова


прикладна теорія пружності; тонкостінні конструкції; напружено-деформований стан; конструкційна міцність; складений стержень; вигин; болтове з'єднання; метод скінченних різниць; метод скінченних елементів; експеримент; силос; циліндричні бункери

Повний текст:

PDF

Посилання


Atroshenko A.A. Issledovanie naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija gofrirovannyh i sploshnyh panelej s uchetom geometricheskoj anizotropii i ortotropnyh svojstv materiala / A.A. Atroshenko // Vіsnik NTU "KhPI". Kharkiv: NTU "KhPI". – 2015. – No 43. – P. 8-11.

Atroshenko O. A numerical analysis of non-linear contact tasks for the system of plates with a bolted connection and a clearance in the fixture / O. Atroshenko, M. Tkachuk, O. Ustinenko, O. Bondarenko, N. Diomina / Shіdno-Єvropejs'kij zhurnal peredovih tehnologіj. – Kharkiv: NPP ChP "Tehnologіchnij Centr", 2016. – P. 24 – 29.

Atroshenko A.A. Analiz vlijanija montazhnyh pogreshnostej na prochnostnye i zhestkostnye harakteristiki jelementov metallicheskih zernohranilishh / A.A. Atroshenko, N.A. Tkachuk // Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta im. V.G. Shuhova. – Belgorod: BGTU im. V.G. Shuhova, 2016. – No 3 – P. 100 – 108.

EN 1991-1-4, 2005. Eurocode 1: Actions on Structures – Part 1– 4: General Actions – Wind Actions.Brussels, CEN.

Yongjiu Shi Analysis on Shear Behavior of High-Strength Bolts Connection / Yongjiu Shi, Meng Wang, Yuanqing Wang // International Journal of Steel Structures. 2011. – 11 (2), 203-213.

Gan Tang Finite Element Analysis and Experimental Research on Mechanical Performance of Bolt Connections of Corrugated Steel Plates / Gan Tang, Lingfeng Yin, Xiaoming Guo, Jin Cui // International Journal of Steel Structures. 2015.– 15(1), 193-204.

Fan L. Finite element modeling of single lap screw connections in steel sheeting under static shear / Fan L., Rondal J., Cescotto S. // Thin-Walled Structure. – 1997. – 27(2). – Р. 165- 185.

Filippov A.P. Chislennyie metodyi v prikladnoy teorii uprugosti. / A.P. Filippov, V.I. Bulgakov, Yu.S. Vorobev, B.Ya. Kantor, G.A. Marchenko. –Kiev: Naukova dumka, 1968. – 252 p.

Biderman V.L. Mehanika tonkostennyih konstruktsiy. Statika. / V.L. Biderman. –Moscow: Mashinostroenie, 1977. – 488 p.

Birger I.A. Raschet na prochnost detaley mashin / I.A. Birger, B.F. Shorr, G.B. Iosilevich. – Moscow: Mashinostroenie, 1993. – 640 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Атрошенко А.А. Исследование напряженно-деформированного состояния гофрированных и сплошных панелей с учетом геометрической анизотропии и ортотропных свойств материала / А.А. Атрошенко // Вісник НТУ "ХПІ".– Харків: НТУ "ХПІ". – 2015. – № 43 – С. 8-11.
 2. Atroshenko O. A numerical analysis of non-linear contact tasks for the system of plates with a bolted connection and a clearance in the fixture / О. Atroshenko, M. Tkachuk, O. Ustinenko, O. Bondarenko, N. Diomina / Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків.: НПП ЧП "Технологічний Центр", 2016. – С. 24 – 29.
 3. Атрошенко А.А. Анализ влияния монтажных погрешностей на прочностные и жесткостные характеристики элементов металлических зернохранилищ / А.А. Атрошенко, Н.А. Ткачук // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2016. – № 3 – С. 100 – 108.
 4. EN 1991-1-4, 2005. Eurocode 1: Actions on Structures – Part 1– 4: General Actions – Wind Actions.Brussels, CEN.
 5. Yongjiu Shi Analysis on Shear Behavior of High-Strength Bolts Connection / Yongjiu Shi, Meng Wang, Yuanqing Wang // International Journal of Steel Structures. 2011. – 11 (2), 203-213.
 6. Gan Tang Finite Element Analysis and Experimental Research on Mechanical Performance of Bolt Connections of Corrugated Steel Plates / Gan Tang, Lingfeng Yin, Xiaoming Guo, Jin Cui // International Journal of Steel Structures. 2015.– 15(1), 193-204.
 7. Fan L. Finite element modeling of single lap screw connections in steel sheeting under static shear / Fan L., Rondal J., Cescotto S. // Thin-Walled Structure. – 1997. – 27(2). – Р. 165- 185.
 8. Васидзу, К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности: Пер. с англ. / К. Васидзу – М.: Мир, 1987. – 542 с.
 9. Филиппов А.П. Численные методы в прикладной теории упругости. / А.П. Филиппов, В.И. Булгаков, Ю.С. Воро-бьев, Б.Я. Кантор, Г.А. Марченко. – К.: Наукова думка, 1968. – 252 с.
 10. Бидерман В.Л. Механика тонкостенных конструкций. Статика. / В.Л. Бидерман. – М.: Машиностроение, 1977. – 488 с.
 11. Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин / И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1993. – 640 с.
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».