МАТЕМАТИЧНЕ І ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ВІБРОУДАРНИХ МА-ШИНАХ І ОБГРУНТУВАННЯ ЇХ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ

Eugene Barhan, Yana Lisovol, Andrey Grabovskiy, Yuriy Kostenko, Volodymyr Sierykov, Aleksey Bondarenko, Roman Krasikov, Michael Revunov, Eugene Lunyov

Анотація


В роботі досліджено явище ударного резонансу в віброударних системах. Використовуються одно-, двох- та трьох- масові моделі, рівняння руху записані на основі закону Ньютона. досліджені близькорезонансні режими та їх особливості при варіюванні значення коефіцієнту в’язкого тертя. Проведене дослідження спектру власних частот коливань корпусу віброударної машини, а також аналіз динамічних напружень в металоконструкції віброударної машини з урахуванням необхідності сумісного відлаштування від небезпечних режимів та забезпечення міцності й надійності віброударної машини.

Ключові слова


віброударна машина; резонанс; власні частоти; напружено-деформований стан; відлаштування; метод скінчених елементів; в’язке тертя

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorskij A.I. Raschet mashin i mehanizmov av-tomaticheskih linij litejnogo proizvodstva / A.I. Gorskij. –Moscow. Mashinostroenie, 1978. – 552 р.

Schiehlen W. Multibody dynamics in computational mechanics and engineering applications / W. Schiehlen, N. Guse, R. Seifried // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. – 2006. – pp. 5509-5522.

Pogorelov D. Some developments in computational techniques in modeling advanced mechanical systems / D. Pogorelov // D. H. van Campen (ed.). Interaction between Dynmics and Control in Advanced Mechanical Systems / Proc. IUTAM Symp.Eindhoven. –Dordrecht: Kluwer Acad. Publ, 1997. –313 p.

Grabovskij A.V. Udarnoe vzaimodejstvie i dinamicheskie processy v vibroudarnyh mashinah s chastichnym razrusheniem tehnologicheskogo gruza: dis. kandidata tehn. nauk: 05.02.09 / Grabovskij Andrej Vladimirovich. – Kharkіv, 2010. – 181 p.

Barchan Ye. M. Udoskonalennya metodiv rozrakhunku ta konstruktsiyi vybyvnoyi transportuyuchoyi mashyny dlya formuval'nykh liniy krupnoho lytva : dys. kand. tekhn. nauk : 05.02.02 / Barchan Yevhen Mykolayovych. – Mariupol'. – 2008. – 178 p.

Grabovskiy A.V. An approach to identification of impact interaction model for a vibroimpact system / N.N. Tkachuk, A.V. Grabovskiy, N.A. Tkachuk / The Third Conference Nonlinear Dynamics. – Kharkіv: ООО "EDENА". – 2010. – P. 207-212.

Nazarenko I.I. Kriteriyi otsinyuvannya efektyvnosti roboty rezonansnoho vibratsiynoho hrokhota / I.I. Nazarenko, S.V. Oryshchenko // Avtomatyzatsiya vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. – L'viv: Vyd-vo L'vivs'koyi politekhniky, 2011. – No 45. – P. 217-221.

Kostenko Ju.V. Analiz parametrov dinamicheskih processov v vibroudarnyh mashinah s izmenjajushhimisja massovo-zhestkostnymi harakteristikami: dis. kandidata tehn. nauk: 05.02.09 / Kostenko Jurij Viktorovich. – Kharkіv, 2016. – 193 p.

Kostenko Yu.V. Subharmonic modes in vibroimpact systems / / Yuri Kostenko, Mykola M.Tkachuk, Andrey Grabovsky, Mykola A.Tkachuk/ The Third Conference Nonlinear Dynamics. – Kharkіv: ООО "EDENA", 2013. – P. 207-212.

Mykola M. Tkachuk Parameter analysis of vibroimpact machines dynamics with variable mass and stiffness / Mykola M. Tkachuk, Iurii Kostenko, Andriy Grabovsky, Mykola A. Tkachuk // Scientific Conferences of Ukraine, 5th International Conference on Nonlinear Dynamics ND-KhPI2016. – Kharkіv: ООО "EDENA", 2016.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Горский А.И. Расчет машин и механизмов автоматических линий литейного производства / А.И. Горский. – М. Машиностроение, 1978. – 552 с.
  2. Schiehlen W. Multibody dynamics in computational mechanics and engineering applications / W. Schiehlen, N. Guse, R. Seifried // Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. – 2006. – pp. 5509-5522.
  3. Pogorelov D. Some developments in computational techniques in modeling advanced mechanical systems / D. Pogorelov // D. H. van Campen (ed.). Interaction between Dynmics and Control in Advanced Mechanical Systems / Proc. IUTAM Symp.Eindhoven. – Dordrecht : Kluwer Acad. Publ, 1997. – pp. 313
  4. Грабовский А.В. ударное взаимодействие и динамические процессы в виброударных машинах с частичным разрушением технологического груза: дис. кандидата техн. наук: 05.02.09 / Грабовский Андрей Владимирович. – Харків, 2010. – 181 с.
  5. Барчан Є. М. Удосконалення методів розрахунку та конструкції вибивної транспортуючої машини для формувальних ліній крупного литва : дис. канд. техн. наук : 05.02.02 / Барчан Євген Миколайович. – Маріуполь. – 2008. – 178 с.
  6. Grabovskiy A.V. An approach to identification of impact interaction model for a vibroimpact system / N.N. Tkachuk, A.V. Grabovskiy, N.A. Tkachuk / The Third Conference Nonlinear Dynamics. – Харьков: ООО "ЭДЕНА". – 2010. – С. 207-212.
  7. Назаренко І.І. Крітерії оцінювання ефективності роботи резонансного вібраційного грохота / І.І. Назаренко, С.В. Орищенко // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – № 45. – С. 217-221.
  8. Костенко Ю. В. анализ параметров динамических процессов в виброударных машинах с изменяющимися массово-жесткостными характеристиками: дис. кандидата техн. наук: 05.02.09 / Костенко Юрий Викторович. – Харків, 2016. – 193 с.
  9. Kostenko Yu.V. Subharmonic modes in vibroimpact systems / Yuri Kostenko, Mykola M.Tkachuk, Andrey Grabovsky, Mykola A.Tkachuk/ The Third Conference Nonlinear Dynamics. – Харьков: ООО "ЭДЕНА", 2010. – С. 207-212.
  10. Mykola M. Tkachuk Parameter analysis of vibroimpact machines dynamics with variable mass and stiffness /  Mykola M. Tkachuk, Iurii Kostenko, Andriy Grabovsky, Mykola A. Tkachuk // Scientific Conferences of Ukraine, 5th International Conference on Nonlinear Dynamics ND-KhPI2016. – Харьков: ООО "ЭДЕНА", 2010.
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».