КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНО-РАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТРИВАЛЬНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Olexiy Bondarenko, Oleksandr Ustynenko, Illia Klochkov, Iryna Khramtsova

Анотація


Стаття присвячена задачі комп’ютерного моделювання оптимально-раціонального проектування тривальних коробок передач за критеріями мінімальних міжосьової відстані, довжини та маси з врахуванням навантажувальної здатності основних елементів. Розроблено комп’ютерну модель оптимально-раціонального проектування тривальних коробок передач, яка включає всі аспекти проектування за рекомендованою комбінованою методикою на основі суміщення методів ЛПτ-пошуку та звуження околів, що дає змогу спростити процес проектування та уникнути недоліків цих двох методів, а також організацію багаторівневого зондування, яке дає змогу значно збільшити кількість пробних точок для підвищення точності отриманих даних. Надано основні схеми та блок-схеми елементів алгоритму. Реалізація комп'ютерної моделі здійснювалася у програмному середовищі Delphi 7

Ключові слова


оптимально-раціональне проектування; модель; алгоритм; критерії; цільова функція; раціональні параметри; ЛПτ-пошук

Повний текст:

PDF

Посилання


Sobol' I. M. Vybor optimal'nyh parametrov v zadachah so mnogimi kriterijami / Sobol' I. M., Statnikov R. B. – Moscow : Drofa, 2006. – 175 p.

Bondarenko O. V. Optimіzacіja spіvvіsnih stupіnchastih privodіv mashin po masogabaritnimi harakteristikami na prikladі trival'nih korobok peredach / O. Bondarenko, O. Ustinenko // Vіsnik NTU "KhPІ". – Kharkiv : NTU "KhPI", 2012. – No 22. – P. 16–27.

Bondarenko O. V. Cumіshhennja metodіv LPτ-poshuku ta zvuzhennja okolіv pri optimіzacії trival'nih korobok peredach / Bondarenko O. V. // Mehanіka ta mashinobuduvannja. ¬¬ – Kharkiv : NTU "KhPI", 2010. – No 1. – P. 78–84.

Bondarenko O. V. Racіonal'ne proektuvannja zubchastih cilіndrichnih dvostupіnchastih reduktorіv z urahuvannjam rіvnja napruzhenostі zacheplen'/ O. Bondarenko, O. Ustinenko, V. Sєrіkov // Vіsnik NTU "KhPІ". – Kharkiv : NTU "KhPI", 2015. – No 15. – P. 23–27.

Kudrjavcev V. N. Raschet i proek-tirovanie zubchatyh reduktorov: Spravochnik / Pod obshh. red. V. N. Kudrjavceva / Kudrjavcev V. N., Kuz'min I. S., Filipenkov A. L. – S-Pb.: Politehnika, 1993. – 448 p.

Iosilevich G. B. Detali mashin / Iosilevich G. B. – Moscow : Mashinostroenie, 1988. – 368 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.   Соболь И. М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / Соболь И. М., Статников Р. Б. – М. : Дрофа, 2006. – 175 с.

2.   Бондаренко О. В. Оптимізація співвісних ступінчастих приводів машин по масогабаритним характеристикам на прикладі тривальних коробок передач / О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко // Вісник НТУ "ХПІ". тем. вип. "Машинознавство та САПР". – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – № 22. – С. 16–27.

3.   Бондаренко О. В. Cуміщення методів ЛПτ-пошуку та звуження околів при оптимізації тривальних коробок передач / О.В. Бондаренко // Механіка та машинобудування. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – № 1. – С. 78–84.

4.   Бондаренко О. В. Раціональне проектування зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів з урахуванням рівня напруженості зачеплень/ О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко, В. І. Сєріков // Вісник НТУ "ХПІ". тем. вип. "Проблеми механічного приводу".  – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – № 15. – С. 23–27.

5.   Кудрявцев В. Н. Расчет и проектирование зубчатых редукторов: Справочник / Под общ. ред. В. Н. Кудрявцева. / Кудрявцев В. Н., Кузьмин И. С., Филипенков А. Л.  – СПб.: Политехника, 1993. – 448 с.

6.   Иосилевич Г. Б. Детали машин. / Иосилевич Г. Б.  – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».