ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСМІСІЇ ГУСЕНИЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА-ТЯГАЧА МТ-ЛБ ЗА МАСОЮ: ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ, ЗМІННІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Olexiy Bondarenko, Illia Klochkov, Oleksandr Ustynenko

Анотація


Розв'язання задачі оптимізації трансмісії легкого багатоцільового гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ є перспективним напрямком досліджень, тому що дозволяє поліпшити масові характеристики машини, забезпечити навантажувальну здатність та довговічність трансмісії при модернізації машини. Побудовано цільову функцію оптимізації за масою, яка досить коректно моделює трансмісію. Визначені змінні проектування, у якості яких обрані основні геометричні параметри зачеплень: модулі m, числа зубців z1, z2 та кути нахилів зубців β. Також обчислено розмірність задачі. Побудовано систему обмежень, що накладаються на змінні проектування. Вони дозволяють раціонально окреслити простір пошуку та повністю характеризують усі зв’язки геометрії, конструкції, міцності та інших показників трансмісії. У подальших дослідженнях планується обрання методів розв'язання задачі оптимізації, побудова прикладних методик і алгоритмів, виконання тестових і перевірочних розрахунків щодо підтвердження та оцінки отриманих теоретичних результатів.

Ключові слова


оптимізація; багатоцільовий транспортер-тягач МТ-ЛБ; трансмісія; цільова функція; змінні проектування; обмеження змінних проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrov E. E. Problemy mnohokryteryal'noy optymyzatsyy transmyssyy transportnykh sredstv / E. E. Aleksandrov, V. B. Samorodov // Mashynovedenye y tekhnosfera na rubezhe 21 veka. T. 1.. – Donetsk, 1999. – Р. 26–29.

:1 na koryst' "Bulativ". Narodna armiya. 2.02.2017, no. 5 {5485}, p. 4.

MT-LB i yogo modyfikatsiyi Viys'kova panorama [The military view]. 11.12.2011. Available at: http://wartime.org.ua/455-mt-lb-yogo-modifkacyi.html (accessed 12.02.2017).

Bondarenko O. V. Optymizatsiyi spivvisnykh stupinchastykh pryvodiv mashyn po masohabarytnym kharakterystykam na prykladi tryval'nykh korobok peredach / Oleksiy Bondarenko, Oleksandr Ustynenko. // Visnyk NTU "KhPI". tem vyp.: Mashynoznavstvo ta SAPR. –Kharkiv: NTU "KhPI", 2012. – no. 22. – Р. 16–27.

Bondarenko O. V. Sumishchennya metodiv LPτ-poshuku ta zvuzhennya okoliv pry optymizatsiyi tryval'nykh korobok peredach / Oleksiy Bondarenko. – Mekhanika ta mashynobuduvannya. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2010. – no. 1. – p. 78–84.

Kalinin P. M. Do pytannya optymal'no-ratsional'noho proektuvannya korobky peredach avtomobilya / P. M. Kalinin, M. Ye. Serhiyenko, Yu. V. Zherezhon-Zaychenko // Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Problemy mekhanichnoho pryvodu. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2013. – no. 41 (1014). – p. 49–53.

Kalinin P. M. Do pytannya optymal'no-ratsional'noho proektuvannya stupinchastykh zubchastykh reduktoriv / P. M. Kalinin, Yu. O. Ostapchuk, Yu. V. Zherezhon-Zaychenko, V. I. Yusov, V. I. Syerykov // Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Problemy mekhanichnoho pryvodu. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2016. – no. 23 (1195). – p. 64–71.

Rekleytys H. Optymyzatsyya v tekhnyke / Rekleytys H., Reyvyndran A., Rjehsdel K. – Moscow: Myr Publ., 1986. – Vol. 1. – 349 p.

Lehkyy mnohotselevoy husenychny transporter-tyahach MT-LB. Tekhnycheskoe opysanye i instruktsiya po ekspluatatsii. – Moscow, Voennnoe izd-vo, 1985. – 447 p.

Platonov V. F. Husenychnye y kolesnye transportno-tyahovye mashyny / Platonov V. F., Leyashvyly H. R. – Moscow: Mashynostroenie Publ., 1986. – 296 p.

Volontsevich D. O. Kolesnye y husenychnye mashyny vysokoy prokhodymosty (konstruktsyi, teoryja, raschet, proizvodstvo, ekspluatatsyya) v 10-ty tomakh. Vol. 3 Transmyssii, book 1 Stupenchatye transmissii: raschet i osnovy konstruirovanija / Volontsevich D. O., Epifanov V. V., Belov V. K. [pod red. Aleksandrova E. E.]. – Kharkov: KhGPU, 1996. – 202 p.

Zahrebel'nyj V. N. Konstruirovanie, raschet geometrii i tekhnologiya proizvodstva zubchatykh konicheskikh koles tsentral'nykh peredach traktorov / Zahrebel'nyj V. N. – Kharkov: NTU "KhPI", 2001. – 380 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Александров Е. Е. Проблемы многокритериальной оптимизации трансмиссий транспортных средств // Машиноведение и техносфера на рубеже 21 века. Т. 1 / Е. Е. Александров, В. Б. Самородов. – Донецк, 1999. – C. 26–29.
 2. 10:1 на користь "Булатів" // Народна армія. – 2 лютого, 2017. – №5 {5485}. – С. 4.
 3. МТ-ЛБ і його модифікації // Військова панорама. – 11 грудня 2011. – Режим доступу: http://wartime.org.ua/455-mt-lb-yogo-modifkacyi.html. – Дата звернення : 12 лютого 2017.
 4. Бондаренко О. В. Оптимізації співвісних ступінчастих приводів машин по масогабаритним характеристикам на прикладі тривальних коробок передач / Олексій Бондаренко, Олександр Устиненко // Вісник НТУ "ХПІ". тем. вип.: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ "ХПІ", 2012. – № 22. – С. 16–27.
 5. Бондаренко О. В. Cуміщення методів ЛПτ-пошуку та звуження околів при оптимізації тривальних коробок передач / Олексій Бондаренко // Механіка та машинобудування. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – № 1. – С. 78–84.
 6. Калінін П. М. До питання оптимально-раціонального проектування коробки передач автомобіля / П. М. Калінін, М. Є. Сергієнко, Ю. В. Жережон-Зайченко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми механічного приводу. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2013. – № 41 (1014). – С. 49–53.
 7. Калінін П. М. До питання оптимально-раціонального проектування ступінчастих зубчастих редукторів / П. М. Калінін, Ю. О. Остапчук, Ю. В. Жережон-Зайченко, В. І. Юсов, В. І. Сєриков // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми механічного приводу. – Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – № 23 (1195). – С. 64–71.
 8. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: Пер. с англ. – М. : Мир 1986. – Т. 1. – 349 с.
 9. Легкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МТ-ЛБ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – М. : Военнное изд-во, 1985. – 447 с.
 10. Платонов В. Ф. Гусеничные и колесные транспортно-тяговые машины / Платонов В. Ф., Леиашвили Г. Р. – М. : Машиностроение, 1986. – 296 с.
 11. Волонцевич ДО. Колесные и гусеничные машины высокой проходимости (конструкции, теория, расчет, производство, эксплуатация) в 10-ти томах. – Том 3. Трансмиссии. – Кн. 1. Ступенчатые трансмиссии: расчет и основы конструирования / Волонцевич Д. О., Епифанов В. В., Белов В. К. [под ред. Александрова Е. Е.]. – Харьков : ХГПУ, 1996. – 202 с.
 12. Загребельный В. Н. Конструирование, расчет геометрии и технология производства зубчатых конических колес центральных передач тракторов: Учеб. пособие. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2001. – 380 с.
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».