DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.7.01

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ ТА ЖОРСТКОСТІ СИЛОВИХ ГІДРОЦИЛІНДРІВ

Oleg Veretelnyk, Hanna Tkachuk, Oleksandr Martynenko, Iryna Khramtsova, Olha Kokhanovska, Alla Zarubina, Andrey Golovin, Anastasiya Lyashenko, Karolina Meretskaya, Igor Soprunov

Анотація


У роботі описаний процес забезпечення і підвищення тактико-технічних характеристик бойових машин шляхом застосування комбінованих елементів і компонент бойової техніки і технологічних систем (використовувані для їх виготовлення), виконаних з матеріалів, що різко відрізняються фізико-механічними властивостями, на основі комплексного багатоваріантного комп'ютерного дослідження напружено-деформованого стану і динамічних ефектів. Описана залежність міцності та характеристик жорсткості комбінованих елементів технологічних систем, виконаних з матеріалів, що різко відрізняються фізико-механічними властивостями, які піддаються дії комплексу навантажень. Значення отриманих результатів полягає в можливості їх практичного використання на підприємствах оборонно-промислового комплексу, а також підприємствах цивільних галузей, що займаються проектуванням, дослідженням, технологічною підготовкою і виробництвом, а також технологічною обробкою елементів техніки і технологічних систем військового і цивільного використання.


Ключові слова


матеріали з властивостями що різко відрізняються; міцність; гідроциліндр; напружено-деформований стан; тактико-технічна харак-теристика; метод скінченних елементів

Повний текст:

PDF

Посилання


Pshenichnyiy M.V. Sovershenstvovanie perenalazhivaemoy tehnologicheskoy osnastki dlya obrabotki korpusnyih detaley: dis. kand. tehn. nauk:05.02.08. Moskva, 2007. 153 р.

Kosenko V.V., Kobzev A.S., Belik V.N. Ekonomicheskaya effektivnost primeneniya gidravlicheskih tsilindrov s sostavnyimi korpusami dlya mehanizatsii stanochnyih prisposobleniy. Sistemi obrobki Informatsiyi. – Kharkov, HUPS, 2010, vol. 5 (86), pp. 72 –74.

Kosenko V.V., Kobzev A.S. Perenalazhivaemaya tehnologicheskaya osnastka izgotovleniya detaley spetstehniki na mnogooperatsionnyih stankah i gibki proizvodstvennyih sistemah. Sistemi obrobki Informatsiyi. Kharkov, HUPS, 2014, vol. 6 (122), pp. 43–45.

Svetovoy O.I., Kobzev A.S. Perenalazhivaemaya osnastka dlya gibkih proizvodstvennyih sistem. V sb.: Progressivnaya tehnologiya, perenalazhivaemaya osnastka i instrument. Mat. otrasl. nauch.-tehn. seminara.Kharkov, 1985. pp. 21–25.

Zayarnenko E. I., Borovik A. I., Tkachuk N. A. Raschet payanyih korpusov gidrotsilindrov. Vesnik mashinostroeniya. 1987, no. 7, pp. 37–39.

Tkachuk N.A. Razrabotka metodiki opredeleniya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya korpusnyih detaley perenalazhivaemyih stanochnyih prisposobleniy: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. tehn. nauk: spets. 01.02.06 "Dinamika, prochnost mashin, priborov i apparaturyi". Kharkov, 1989. 30 p.

Kosenko V.V., Kobzev A.S. Progressivnaya tehnologiya izgotovleniya sostavnyih korpusov gidrotsilindrov vyisokogo davleniya. ZbIrnik naukovih prats Kharkivskogo unIversitetu PovItryanih Sil, 2012, vol. 2(31), pp. 114–118.

Kosenko V.V., Kobzev A.S. Issledovanie mikroraspredeleniya komponentov stali 40H v rasplave medi pri payke elementov sostavnyih korpusov gidrotsilindrov. ZbIrnik naukovih prats KharkIvskogo unIversitetu PovItryanih Sil, 2012, vol. 3(32), pp.. 146–149.

Kosenko V.V., Kobzev A.S., Ryahovskiy A.V. Issledovanie vliyaniya konstruktivnyih parametrov payanyih soedineniy na napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie korpusov gidrotsilindrov metodom tenzometrirovaniya. Sistemi obrobki Informatsiyi. Kh.: HUPS, 2012. vol. 3(101), T. 2, pp.51–53.

Sabonader Zh.-K., Kulon Zh.-L. Metod konechnyih elementov i SAPR. M.: Mir, 1989. 192 p.

Tkachuk N.A., Gricenko G.D., Chepurnoj A.D. [i dr.]. Konechno-jelementnye modeli jelementov slozhnyh mehanicheskih sistem: tehnologija avtomatizirovannoj generacii i parametri-zovannogo opisanija. Mehanіka ta mashinobuduvannja. Kharkov, 2006, no 1, рр. 57–79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Пшеничный М.В. Совершенствование переналаживаемой технологической оснастки для обработки корпусных деталей: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08. Москва, 2007. – 153 с.
 2. Косенко В.В., Кобзев А.С., Белик В.Н. Экономическая эффективность применения гидравлических цилиндров с составными корпусами для механизации станочных приспособлений. Системи обробки інформації. Х.: ХУПС, 2010,  вип. 5 (86). С. 72–74.
 3. Косенко В.В., Кобзев А.С. Переналаживаемая технологическая оснастка изготовления деталей спецтехники на многооперационных станках и гибки производственных системах. Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2014, вып. 6 (122). С. 43– 45.
 4. Световой О.И., Кобзев А.С. Переналаживаемая оснастка для гибких производственных систем. В сб.: Прогрессивная технология, переналаживаемая оснастка и инструмент. Мат. отрасл. науч.-техн. семинара. Харьков, 1985, С. 21–25.
 5. Заярненко Е.И., Боровик А.И., Ткачук Н.А. Расчет паяных корпусов гидроцилиндров. Весник машиностроения, 1987, № 7. С. 37–39.
 6. Ткачук Н. А. Разработка методики определения напряженно-деформированного состояния корпусных деталей переналаживаемых станочных приспособлений: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 01.02.06 "Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры", Харьков, 1989. 30 с.
 7. Косенко В.В., Кобзев А.С. Прогрессивная технология изготовления составных корпусов гидроцилиндров высокого давления. Зб. наук. праць Харківського університету Повітряних Сил, 2012, вип. 2(31). с. 114–118.
 8. Косенко В.В., Кобзев А.С.  Исследование микрораспределения компонентов стали 40Х в расплаве меди при пайке элементов составных корпусов гидроцилиндров. Зб. наук. праць Харківського університету Повітряних Сил, 2012, вип. 3(32). с. 146–149.
 9. Косенко В.В., Кобзев А.С., Ряховский А.В. Исследование влияния конструктивных параметров паяных соединений на напряженно-деформированное состояние корпусов гидроцилиндров методом тензометрирования. Системи обробки інформації. Х.: ХУПС, 2012,  вип. 3 (101). Т. 2.  С. 51– 53.
 10. Сабонадьер Ж.-К., Кулон Ж.-Л. Метод конечных элементов и САПР. М.: Мир, 1989. 192 c.
 11. Ткачук Н.А., Гриценко Г.Д., Чепурной А.Д. [и др.]. Конечно-элементные модели элементов сложных механических систем: технология автоматизированной генерации и параметризованного описания. Х.: Механіка та машинобудування, 2006. № 1. С. 57–79.
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».