Інформація про автора

Kostenko, Yuriy, НТУ "ХПІ", Україна