Інформація про автора

Lisovol, Yana, НТУ "ХПІ", Україна