Інформація про автора

Kokhanovska, Olga, НТУ "ХПІ", Україна