Інформація про автора

Zinchenko, Olena, НТУ "ХПІ", Україна