Інформація про автора

Klochkov, Illia, НТУ "ХПІ", Україна