Інформація про автора

Krotenko, Galina, НТУ "ХПІ", Україна