Інформація про автора

Barhan, Eugene, НТУ "ХПІ", Україна