DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.2.02

ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ, ЯКІ ВИГОТОВЛЕНІ З ЛИТИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ МІДІ

Oleksandr Krakhmalyov, Olena Zinchenko, Galina Krotenko

Анотація


Робота присвячена термодинамічним дослідженням відносної міцності паяних з’єднань при низьких температурах. Встановлено, що при наявності електроліту паяне з’єднання схильне до руйнування від реакції окислення, як по основному металу, так і по припою. З метою збільшення терміну експлуатації паяних з’єднань необхідно після закінчення процесу паяння деталей ретельно видаляти залишки флюсів. Термодинамічні розрахунки доводять відносну міцність паяних з'єднань при негативних температурах. Складність проблеми міцності паяних з'єднань пояснюється наявністю комплексу фізико–механічних, хімічних і конструктивно–технологічних факторів, що відповідають за формування паяних з'єднань і їх умов експлуатації. За будь–якою позитивною температурою ізобарний потенціал має від'ємне значення. Якщо рівновага хімічної реакції зміщена вліво і має негативний знак, то вона активно протікає. Чим далі у ряду електрохімічної активності перебувають один від одного основний метал (або метали) і компоненти припою, тим активніше протікають процеси та окислення.


Ключові слова


технология пайки, припой, электролит, паяное соединение, прочность, изобарный потенциал, температура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Иванова И.И., Крылова Н.А., Евлаш С.И. Дисперснотвердые порошковые бронзы для электродов контактной сварки. Электрические контакты и электроды . Киев, ИПМ НАН Украины, 2014. С. 97–101.

2. Шалунов Е.П., Смирнов В.М. Нанокомпозиционные материалы на основе порошковой меди для электродов точечной контактной сварки цинковых сталей. Электрические контакты и электроды . Киев, ИПМ НАН Украины, 2016, с. 3 –12.

3. Веклыч А.М., Фесенко С.О., Крячко Л.О., Борецкий В.Ф., Клешич М.М., Головкова М.Е. Особенности электродугового розряда между композитными электродами Cu – C. Электрические контакты и электроды . Киев, ИПМ НАН Украины, 2016. С. 36–60.

4. Ганыеев Т.Р. Особенности диффузии меди и молибдена пид час зварювання. Текснични науки та технологий . Chernig. Нат. Technol. ун-т. 2015, № 2 (2), с. 55–61.

Vlasova O. V., Bagljuk G. A. Issledovanie uslovij spekanija mehanoaktivirovannyh poroshkov na osnove medi [Study of sintering conditions for mechanically activated copper-based powders]. Elektricheskie kontakty i elektrody. Kiev, IPM NAN Ukrainy Publ., 2014, pp. 90–96.

Radchenko O. K., Get`man O. I., Radchenko L. O., Icenko A. I., Kry`-vosheya V.O. Porivnyal`ny`j analiz vlasty`vostej poroshkiv splaviv Cu–S ta Cu – P pichnogo sy`ntezu [Comparative analysis of the properties of alloys of Cu-S and Cu - P fusion syntheses]. Suchasni problemy` fizy`chnogo materialoznavstva. Ky`yiv, IPM im. I.M. Francevy`cha NAN Ukrayiny`. 2014, no. 23, pp. 208–214.

Smirjagin A. P. Promyshlennye cvetnye metally i splavy [Industrial non-ferrous metals and alloys]. Moscow, Metallurgija Publ., 1976. 373 p.

Gorshkov I. E. Lit'e slitkov cvetnyh metallov i splavov [Casting ingots of non-ferrous metals and alloys]. Moscow, Metallurgizdat Publ., 1952. 416 p.

Mal'cev M. V. Metallografija cvetnyh metallov i splavov [Metallography of non-ferrous metals and alloys]. Moscow, Metallurgija Publ., 1976. 125 p.

Hristenko V. V., Kirievskij B. A. O vzaimnoj rastvorimosti i obrazovanii oblasti nesmeshivanija metallov v zhidkom sostojanii [On mutual solubility and the formation of the region of metal mixing in the liquid state]. Metall i lit'e Ukrainy. 1999, no. 1–2, pp. 12–15.

Hristenko V. V., Kirievskij B. A. Raschet parametrov uravnenij ravnovesija mezhdu zhidkimi fazami v sistemah s oblast'ju nesmeshivaemosti v zhidkom sostojanii [Calculation of parameters of equilibrium equations between liquid phases in systems with a region of immiscibility in a liquid state]. Processy lit'ja. 2000, no. 1, pp. 3–9.

Bredihin V. N., Manjak N. A., Kaftanenko A. Ja. Med' vtorichnaja [Secondary copper]. Donetsk, DonNTU Publ., 2006. 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Иванова И. И., Крылова Н. А., Евлаш С. И. Дисперснотвердеющие порошковые бронзы для электродов контактной сварки. Электрические контакты и электроды . Киев: ИПМ НАН Украины. 2014. С. 97-101.

2. Шалунов Е. П., Смирнов В. М. Нанокомпозиционные материалы на основе порошковой меди для электродов точечной контактной cварки оцинкованных сталей. Электрические контакты и электроды . Киев: ИПМ НАН Украины. 2016. С. 3-12.

3. Веклич А. М., Фесенко С. О., Крячко Л. О., Борецький В. Ф., Клешич М. М., Головкова М. Є. Особо-электрические изделия из композитных електродами Cu – C. Электрические контакты и электроды . К .: ИПМ НАН України. 2016. С. 36-60.

4. Ганєєв Т. Р. Особо дифузійної взаємодіі міді та молібдену під час зварювання тиском. Технічні науки и технології: науковий журнал . Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2015. № 2 (2). С. 55-61.

5. Власова О. В., Баглюк Г. А. Исследование условий спекания механоактивированных порошков на основе меди. Электрические контакты и электроды . Киев: ИПМ НАН Украины. 2014. С. 90-96.

6.      Радченко О. К. Гетьман О. І. , Радченко Л. О.,  Иценко А. І. , Кривошея В.О. Пороговый анализ властных процессов порошкового синтеза Cu – S и Cu – P химического синтеза. Сучасни проблем материального наследия . Київ: ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України. 2014. № 23. С. 208–214.

7. Смирягин А. П. Промышленные цветные металлы и сплавы . М .: Металлургия, 1976. 373 с.

8. Горшков И. Е. Литье слитков цветных металлов и сплавов . М .: Металлургиздат, 1952. 416 с.

9. Мальцев М. В. Металлография цветных металлов и сплавов . М .: Металлургия, 1976. 125 с.

10. Христенко В. В., Кириевский Б. А. О взаимной растворимости и образовании области несмешивания металлов в жидком состоянии. Металл и литье Украины . 1999. № 1 - 2. С. 12-15.

11. Христенко В. В., Кириевский Б. А. Расчет параметров уравнений равновесия между жидкими фазами в системах с несмешиваемостью в жидком состоянии. Процессы литья . 2000. № 1. С. 3-9.

12. Бредихин В. Н., Маняк Н. А., Кафтаненко А. Я. Медь вторичная. Донецк: ДонНТУ. 2006. 416 с.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».