КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ'ЄКТІВ БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

Mykola Tkachuk, Vitaly Klimov, Oleksandr Khlan, Oleksandr Sheyko, Andrii Malakеi

Анотація


При проектних дослідженнях об'єктів бронетанкової техніки широко застосовується комп'ютерне моделювання. У силу складності  необхідно нарощувати потужності та розширювати можливості програмно-апаратних засобів, які до цього залучаються. У роботі описано структуру й функціонування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу для комп'ютерного моделювання на цій основі проектних рішень елементів та об'єктів бронетанкової техніки

Ключові слова


комп'ютерне моделювання; програмно-апаратний комплекс; об'єкт бронетанкової техніки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Tkachuk N.A. Struktura specializirovannyh integriro-vannyh sistem avtomatizirovannogo analiza i sinteza jelementov transportnyh sredstv special'nogo naznachenija / Tkachuk N.A., Brul' S.T., Malakej A.N., Gricenko G.D., Orlov E.A. // Mehanіka ta mashinobuduvannja, 2005. – No 1. – P.184–194.

Tkachuk N.A. Konechno-jelementnye modeli jelementov slozhnyh mehanicheskih sistem: tehnologija avtomatizirovannoj generacii i parametrizovannogo opisanija / Tkachuk N.A., Gricenko G.D., Chepurnoj A.D., Orlov E.A., Tkachuk N.N. // Mehanіka ta mashinobuduvannja, 2006. – Npo1. – P. 57–79.

Tkachuk N.A. Reshenija zadach raschetno-jeksperimental'nogo issledovanija jelementov clozhnyh mehani-cheskih sistem / N.A. Tkachuk, G.D. Gricenko, Je.V. Glushhenko, A.V. Tkachuk // Mehanіka ta mashinobuduvannja – Kharkov: NTU "KhPI", 2004. – No 2. – P.85–96.

Donell G. Balki, plastiny i obolochki / Donell G. – Moscow: Nauka, 1982. – 568 p.

Wood C.F. Application of "Direct Search" to the Solution of Engineering Problems / Wood C.F. – Westinghouse Res. Lab. Sci paper 6–41210–1–P1, 1960.

Shi Leyuan Nested partitions method for global optimizations / Shi Leyuan, Olafsson Sigurdur // Oper. Res. – 2000. – Vol.48. – No 3. – P. 390–407


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Ткачук Н.А. Структура специализированных интегрированных систем автоматизированного анализа и синтеза элементов транспортных средств специального назначения / Ткачук Н.А., Бруль С.Т., Малакей А.Н., Гриценко Г.Д., Орлов Е.А.  // Механіка та машинобудування, 2005. – № 1. – С.184-194.
  2. Ткачук Н.А. Конечно-элементные модели элементов сложных механических систем: технология автоматизированной генерации и параметризованного описания /  Ткачук Н.А., Гриценко Г.Д., Чепурной А.Д., Орлов Е.А., Ткачук Н.Н. // Механіка та машинобудування, 2006. – № 1. –С.57-79.
  3. Ткачук Н.А. Решения задач расчетно-экспериментального исследования элементов cложных механических систем / Н.А. Ткачук, Г.Д. Гриценко, Э.В. Глущенко, А.В. Ткачук // Механіка та машинобудування – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – №2. – С.85-96.
  4. Донелл Г. Балки, пластины и оболочки / Донелл Г. – М.: Наука, 1982. – 568 с.
  5. Wood C.F. Application of "Direct Search" to the Solution of Engineering Problems / Wood C.F. – Westinghouse Res. Lab. Sci paper 6–41210–1–P1, 1960.
  6. Shi Leyuan Nested partitions method for global optimizations / Shi Leyuan, Olafsson Sigurdur // Oper. Res. – 2000. – Vol.48. – No 3. – P. 390–407




ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».